Kategoriarkiv: Segjärn

PROGNOS för 2015. Kraftigt ökad produktion med 27 % från 1,85 till 2,35 milj ekv på helår

 

 

 

Bildresultat för sintercast

 

Under första kvartalet 2014 producerade Sintercasts kunder i snitt 1,7 milj ekv

se även

http://www.wian.se/2015/04/produktionstakt-av-den-nya-2-7-l-v6-till-ford-f-150-m-fl/

och

http://www.wian.se/2015/02/sintercast-produktion/

 

Under det sista kvartalet 2014 hade detta snitt ökat med 0,15 och var således uppe i 1,85 milj i snitt.

Sedan tillkom Fords F-150 2,7 l V6 EcoBoost i stora antal.

I slutet av Q1 2015 var produktionen uppe i 2,2 milj och hade alltså ökat med 350.000 ekv under ett kvartal ( 116.000 ekv i månaden)  jämfört med ökningen på 0,15 under hela 2014. Nästan 3 ggr så hög ökningstakt alltså under ett kvartal som under hela 2014

Inte nog med det. Det fortsatte att öka under april i samma takt och den 1 maj beräknas den totala Sintercast produktionen vara över 2,3 milj i årstakt. En stor del av denna ökning kan tillskrivas Fords nya motor som fortfarande är under uppvarvning. Det tillkommer dessutom en rätt stor ny lastbilsmotorproduktion. Scania har tagit marknadsandelar med sitt nya EU-6 program är där finns Sintercast med. Scania har ökat sin marknadsandel med 2 % under jan-april och den är nu uppe på rekordnivån 17,2 %. De blocken väger mycket. Räkna med ca 10 ekv  á 50 kg per block.

Sedan tillkommer produktionen av Cumminsmotorn under hösten och jag uppskattar den till en årstakt av 0.1 milj efter Nissans optimistiska prognoser om att kanske  sälja 150.000 trucks per år. Toyota KAN haka på med samma motor i Tundran men det är inte annonserat. I så fall talar vi nog om det dubbla. Jag räknar inte dem och inte heller den OPOC-produktion som beräknas komma igång under slutet av året. Kommer dessutom den igång så blir det riktig kursrusning.

Trots detta så tyder det mesta på att vi får ett snitt på 2,35 milj för helåret och detta innebär en ökning på helåret av 500.000 ekvivalenter. Jag räknar nu med ett helårsresultat på 32 milj och en utdelning på runt 5 kr. Inget tyder nämligen på att någon kund skulle minska sin produktion av Sintercast CGI

Notera också att denna ökning faller inom bruttomarginalen när kostnaderna är relativt fasta och därför kommer intäkten från denna tillkommande produktion till största delen att hamna som vinst.

Notera även att jag inte har lagt till den produktion Scania förväntas lämna efter de annonserade samproduktionerna med

Hyundai

http://www.scania.com/media/pressreleases/N15013EN.aspx

”The first piece of Scania-powered Hyundai construction equipment to be launched will be the HX520 excavator. It is powered by a 13-litre Scania Tier 4f engine capable of producing 331 kW.”

och

Oshkosh

http://www.scania.com/media/pressreleases/N15012EN.aspx

”Scania will begin by delivering industrial engines that meet Stage IV and Tier 4 final standards without the use of particulate filters, as well as engines that meet less strict emission levels. The 550-770 hp engines will be incorporated into airport product vehicles.”

Det senaste väntas dessutom vara en potentiell nyckel till den nordamerikanska marknaden.

Det har även antytts att segjärntekniken kan komma att kommersialiseras under detta året. Även detta har jag avstått från att räkna in.

Nu har vi fått upp farten. Det var en lång väntan.

 

Återblick på andra bolag

 

Hennes & Mauritz ökade vinsten 21 gånger under 22 år mellan 1984 och 2002. Den genomsnittliga tillväxttakten var 20 procent. Under samma period steg aktiekursen steg från 1 krona till 340 kronor.

Astras vinst steg i takt med försäljningen av Losec och aktien ökade 317 gånger i värde mellan 1973 och 1995. En investering på 10 000 kronor i Astra-aktier 1973 gav en vinst på 3 168 600 kronor, plus utdelningar. 10 000 kronor investerade i börsindex under samma period gav 190 000 kronor.

Ett annat exempel är Volvo som firade 60 år på börsen den 2 september 1995. Den som köpte en Volvo-aktie den 2 september 1935 för 42 kronor och deltog i alla emissioner och splitar hade ett aktieinnehav värt 115 000 kronor. Samma summa på banken hade vuxit till 1 000 kronor.

Segjärn – Ductile iron

 

 

Ur årsredovisningen för 2014

 

SinterCast kommer även att använda sin tekniska expertis inom termisk analys och gjutjärnsprocesstyrning för att utveckla och lansera nya teknologier utöver kärnmarknaden för CGI

 
Segjärnsteknologin är en viktig del av vår tillväxt och diversifieringsstrategi och vi kommer att fortsätta med det tekniska och kommersiella utvecklingsarbetet under 2015, med en tydlig målsättning att få ut teknologin på marknaden
 
——————————–
vidare
Segjärnsteknologiutveckling Genom att bygga på kärnkompetensen inom termisk analys, stelning av gjutjärn och processtyrning, har SinterCast åtagit sig att utveckla styrningsteknologi för segjärn. Likt CGI, tillverkas segjärn med kontrollerad tillsats av magnesium och ympmedel. Dock är tillsatserna högre, vilket omvandlar grafitpartiklarna till sfärer. De sfäriska grafiterna ger högre styrka och stelhet jämfört med CGI, men sämre värmeledningsförmåga, gjutbarhet och maskinbearbetning. Därför används segjärn främst för säkerhetskomponenter såsom fjädringskomponenter och stora väderkvarnsgjutningar. Segjärn och CGI patenterades första gången på samma dag 1949, men på grund av det större processfönstret, utvecklades segjärnet snabbare och den globala produktionen är ca 22 miljoner ton per år. Genom att tillhandahålla information som möjliggör för gjuterier att proaktivt genomföra kontrollaktiviteter, är SinterCasts termiska analysteknologi avsedd att förbättra kvaliteten och produktionseffektiviteten av säkerhetskritiska och svårtillverkade komponenter i segjärn. Affärsmodellen för segjärnsteknologin kommer främst baseras på försäljning av system för styrning samt förnödenheter för provtagning.
SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.
—————————-
 
Det  är första gången som Dawson nämner en kommersialisering under 2015. Spännande med tanke på att det årligen tillverkas 25.000.000 ton segjärn mot 100.000 ton CGI  ( 0,4 % )
 
Ett nytt friskt verksamhetsben håller på att ta form.  Har kunder väl insett att de kan tjäna pengar på detta genom att få ett bättre och jämnare segjärn och använda mindre magnesium så kan detta bli en världshit. 

 

Segjärnstekniken och dess potiential

Segjärn kan bli stort, mycket stort.

Det verkade vara en bit på väg redan under 2014 enl denna info, och det finns tydligen en massa synergi och kompabilitet
 
Blir intressant när nästa del av den här kommer
Thermal Analysis and Process Control for Compacted Graphite Iron and Ductile Iron
 
”In a ductile iron pilot application that has been running for more than a year”
 
 
 
”Depending on the sales price of the casting and the mould yield, every 1% reduction in scrap or improvement in mould yield can provide a cost benefit of $10~20 per tonne of castings.”

 
Det skulle innebära att kunderna  tjänar 10-20 dollar/ton per minskad procent skrotning  förutom minskad användning av Mg 
 
Intressant. 
 
Undras hur många procent man kan sänka skrotningen med och hur man tänker att ta betalt? 
 
 
 
Jag skall ge er lite godis att tänka på. 
Segjärnsmarknaden bedömdes 2010 till att omfatta ca 25 milj ton i världen.  25.000.000 ton.
Jämför den totala CGI-produktionen som är ungefär 100.000 ton alltså ca 4 tusendelar av segjärnsproduktionen. 4 promille. Ynkligt!!
Novacast gjorde på sin tid en beräkning om hur mycket man kunde spara genom att använda deras ATAS-process vid segjärnstillverkning och fann då att ca 25 dollar per ton kunde det vara tal om. 
Källa sidan 25
( ladda ner)
 
Låt oss anta att en procent av den totala marknaden hoppar på. Kunden tjänar 30 dollar per ton och betalar 25 dollar per ton till Sintercast som royalty. Då får vi 250 tusen ton. ggr 25 dollar så ger detta 6,25 milj US dollars eller 53,1 milj Skr  vid en kurs på 8:50 för dollarn.
 
Detta gäller vid en procent av den totala marknaden och 25 dollar på ton. Man beräknar att Sintercast teknik kan vara tillämpbart  vid all de gjutningar som gäller högkvalitet segjärn och det kan röra sig om 20 % av totalen.
 
Mycket av detta är osäkert än så långe men det kan finns en otrolig potential i denna marknad.

Sintercast produktion

En sedelpress i vardande

Sintercast uppgav 2013 att de fick mellan 2 och 2,5 Euro per ekvivalent. Med nuvarande kurs skulle detta ge 19-23:75 Skr per ekvivalent. Sintercast har ca 60 % av sina produktionsintäkter i US dollar. Dollarkursen har stigit med ca 30 % från förra våren. Den stigningen väntar jag få genomslag fullt ut först iår eftersom Sintercast troligen såsom traditionellt har hedgat dollarintäkterna. Om vi då får en ökning med produktionen med ungefär 500.000 under detta året så kan vi få betydligt mer som intäkt.

År                     Årsproduktion total          Intäkt  milj             kr per ekv á 50 kg     res efter skatt /                                                                                                                                                  = utdelning)

2012                    1,4 milj(snitt)                35,8                          25,4                             -3,7

2013                    1,63 mij                         40,2                          24,6                             8,1

2014                   1,76 milj                        47,8                          27,1                         12,3 ( utdeln 2:20 inkl                           vid årsslutet 1,85 milj                                                                                 extra 0:70 )

prognos

snitt 2015            2,1 milj                    58,8                          28 kr                          26 (ber utdel 4 kr)

utfall 2015          2,1 milj                   63,5                           30                              20,3 ( utdeln 3:50 )

vid 2015 årets slut

                             2,35 milj                   65,8                          28 kr                          32

Vid slutet av                                                                                                          intäktstakt i slutet

2016                  3                               84                               28 kr                          52  milj

snitt-16              2,7                         75,6                              28 kr                         årsresultat 42 milj

                                                                                                                                 utdelning 6 kr

2017                   4                             112                              28 kr                          80

2018                   5 milj                      140                             28 kr                        100

Notis: Jag har behållit en intäkt på 28 kr /ekv trots att den under Q1 2015 var 32:60 och detta för att kompensera för produktionskostnaderna för provkopparna vars intäkt även ligger i den serieproduktionsintäkt som Sintercast redovisar.

En provkopp kostar ca 80-130 kr/st och ger en vinst på 30-50 kr om jag är rätt informerad. I mitten av dec 2015 redovisade Sintercast att de sålt 1 milj provkoppar. Den nuvarande provkoppen kom 1999. Från 1998 fram till förra årets slut såldes ca 800.000 provkoppar. Iår har det sålts 112.000 fram till sept. Det innebär en rest på ca 88.000. Det pekar alltså på att vi får ännu ett rekord av provkoppar under Q4. Det kan bli över 40.000 koppar men en vinst på 2 milj från bara kopparna. Trots att vi inte får några intäkter från installationer kan vi alltså se en vinst runt 9-10 milj för Q4 om det vill sig väl. En utdelningsbar vinst per aktie på 1:50 att lägga till de 2:30 som vi redan har från 3 kvartal gör att vi hamnar rätt nära en ordinarie utdelning på 4 kr. De 20 örena kan de gott lämna som extra utdelning eftersom det ser mycket ljust ut  för 2016.

( Penser gjorde en beräkning 2013 och de kom fram till OM målet på 4,6 milj uppfylls inom 5 år så är vinsten 13:30 per aktie)

(För nästa år 2016 räknar EPAccess med att bolaget visar 40 milj i vinst efter 25 milj för 2015. Det kan vara i underkant om vi börjar året med en takt på 32 milj som vinst ) Utdelningen kommer att rusa från 2:20 för 2014 ( beslutad ) via ca 4 kr för detta året till  ca 6-7 kr för 2016. Bruttomarginalen är redan hög med 79 % eftersom de ökande intäkterna inte medför ökade kostnader och framöver bedömer både jag och Penser att de kommer att öka ännu mera. Det kostar inte med att skicka ut en räkning på 2 milj i royalty än 20 milj som på det viset går rakt ner på sista raden.

Höjningen från 2014/2015 årsskiftets kvartalssnitt på 1,85 milj ? Denna grundar jag på atNissans Cumminsmotor blir en storsäljare med 150.000 ekvivalenter. Samtidigt så tyder mycket på att snittet för Q1 2015 blir över 2 milj.  F-150 varvar samtidigt upp till ca 250.000 ekvivalenter redan tidigt under 2015. Jag räknar därför att en annonsering av uppnådda 2 milj ekv är inte långt borta.

Ojsan, det blev ju en ökning med 700.000 under året. Jag drar av en obligatorisk ”förseningsfaktor” och får en ökning av 500.000 vid detta årets slut. Kostnaderna ligger rätt konstant runt 30-32  milj Till detta skall man lägga intäkter från de anläggningar som förväntas att säljas iår. Sintercast uppger sig ligga i slutförhandlingar med ett par kunder. En Sintercast 3000 anläggning kostar från 3-6 milj och väntas ge 30 % i vinst. En minianläggning kostar ca 0,5-1 milj.

Märk även att jag har inte lagt in några som helst intäkter för försäljning av anläggningar. Segjärnsintäkterna om de kommer som vi hoppas, är inte heller med.

En exel-fil att redigera  på egen hand

utdelning-2015.2-1 (1)

Nytt patent sökt som passar till segjärn

Det var flera som reagerade att VD Dawson hade så stort utrymme för patentresonemang i intervjun efter Q4 rapporten.
Dawson lade 25% av tiden i sin intervju för Q4 på just patentresonemang. En HINT?

http://www.introduce.se/foretag/sintercast/intervjuer/2015/2/sintercast–interview-with-ceo-steve-dawson-q4-2014-/

Detta är nog förklaringen. Man har sökt ett nytt patent som är tillämpligt för provtagning av även segjärn

Svensk Patentdatabas, Patent SE 1350875-9

image
Svensk Patentdatabas, Patent SE 1350875-9

Tillbaka till träfflista Tillbaka till sök       Visa detaljer Skriv ut Nästa i lista SE 1350875-9

 

http://was.prv.se/spd/patent?p1=uMJqkYm7Mzx7eM42P9NdVA&hits=true&tab=1&content=Sintercast&lang=sv&hitsstart=0&start=0

 

Patentet i skrift på  http://was.prv.se/spd/pdf/i7YPc3OZaFhLRNYG2G5ABg/SE1350875.A1.pdf

En av de två sökanden är Tobias Björklind, f d Scania som den minnesgode kommer ihåg från 2002 i Ny Teknik

Björklind på Scania hade alltså rätt när han sade detta ( från Ny Teknik, 2002 i okt)

Avgasregler tvingar fram nytt järn i lastbilsmotorer

Nästa generation motorer i tunga fordon tillverkas av kompaktgrafitjärn. Materialet tål förbränning under högt tryck, en förutsättning för att kraftigt minska utsläppen. Volvo och Scania arbetar nu tillsammans med gjuteriföretag för att utveckla teknik för att bearbeta det nya materialet.

– Nu är det inte längre en fråga om kompaktgrafitjärnet börjar användas, utan när, säger Tobias Björklind på Scanias gjuteri. 

Som det ser ut idag ser han inga alternativ till materialet när de nya europeiska avgasnormerna successivt skärps de närmaste åren.

OBS Intäkter i framtiden från denna del med segjärn finns inte på något sätt med i Sintercasts prognoser. Det blir en ren grädde på moset. 

 

 

 

Ny standard för segjärn med Sintercast?

Inte otänkbart.

Den nuvarande standarden är knappt värd namnet. Oprecis så det förslår. Med Sintercasts teknik kunde man få en mera precis standard som hade gjort att man t ex kunde bearbeta segjärn på ett bättre sätt om det har varit mer jämn täthet i materialet.

Den nuvarande standarden från ASTM  säger:

1.2
No precise quantitative relationship can be stated between the properties of the iron in various locations of the same casting or between the properties of castings and those of a test specimen cast from the same iron (see Appendix X1).
MEN
Dave Gilson från Sintercast finns med i DIS utvecklingskommitté och de ligger på för att få till stånd en ny beskrivning av standarden för segjärn.
Det är bra.

The DIS Research Committee pushed for the DIS to
join the ASTM and be a voice in future decisions when it comes to changes in
the Ductile Iron Standards.
sid 3 och 4
Det hade ju varit fint om man kunde få en ny standard på en fin variant av segjärn som krävde utrustning från Sintercast får att ligga inom toleranserna.
Det kunde ju vara ett speciellt bearbetningsbart segjärn t ex. och förslagsvis kunde detta kallas
MDI ( Machineable Ductile Iron ) 
se även sid  8 om OPOC
och sid 9 om MTU och Tupy.
——