Ny standard för segjärn med Sintercast?

Inte otänkbart.

Den nuvarande standarden är knappt värd namnet. Oprecis så det förslår. Med Sintercasts teknik kunde man få en mera precis standard som hade gjort att man t ex kunde bearbeta segjärn på ett bättre sätt om det har varit mer jämn täthet i materialet.

Den nuvarande standarden från ASTM  säger:

1.2
No precise quantitative relationship can be stated between the properties of the iron in various locations of the same casting or between the properties of castings and those of a test specimen cast from the same iron (see Appendix X1).
MEN
Dave Gilson från Sintercast finns med i DIS utvecklingskommitté och de ligger på för att få till stånd en ny beskrivning av standarden för segjärn.
Det är bra.

The DIS Research Committee pushed for the DIS to
join the ASTM and be a voice in future decisions when it comes to changes in
the Ductile Iron Standards.
sid 3 och 4
Det hade ju varit fint om man kunde få en ny standard på en fin variant av segjärn som krävde utrustning från Sintercast får att ligga inom toleranserna.
Det kunde ju vara ett speciellt bearbetningsbart segjärn t ex. och förslagsvis kunde detta kallas
MDI ( Machineable Ductile Iron ) 
se även sid  8 om OPOC
och sid 9 om MTU och Tupy.
——