Kategoriarkiv: Okategoriserade

Corona och en dellösning

Bildresultat för corona clorokinin

Det finns en intressant detalj på de kartor som visar dels utbrednignen av Malaria

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

och dels Coronaviruet.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

De är nämligen varandras motsats.

Där det finns många personer som tar Malariaplofylax , Klorokinfosfat t ex i Afrika och Brasilien så där är Corona inte alls utbredd. Det är gigantiska skillnader i smíttspridningen mellan t ex Somaila med ett fall, Sudan med 2 fall och å andra sidan Italien med sina 53.000 fall

Titta på WHO s lista

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Malaria finns även i Kina men inte alls i centrala delarna som Wuhan där Corona upptäcktes och fick svåra följder.

Redan den 20 febr pubicerade läkare i Kina att Korokinin hade god verkan för redan Corona-infekterade

At the end of December 2019, a novel coronavirus (COVID-19) caused an outbreak in Wuhan, and has quickly spread to all provinces in China and 26 other countries around the world, leading to a serious situation for epidemic prevention. So far, there is still no specific medicine. Previous studies have shown that chloroquine phosphate (chloroquine) had a wide range of antiviral effects, including anti-coronavirus. Here we found that treating the patients diagnosed as novel coronavirus pneumonia with chloroquine might improve the success rate of treatment, shorten hospital stay and improve patient outcome. In order to guide and regulate the use of chloroquine in patients with novel coronavirus pneumonia, the multicenter collaboration group of Department of Science and Technology of Guangdong Province and Health Commission of Guangdong Province for chloroquine in the treatment of novel coronavirus pneumonia developed this expert consensus after extensive discussion. It recommended chloroquine phosphate tablet, 500mg twice per day for 10 days for patients diagnosed as mild, moderate and severe cases of novel coronavirus pneumonia and without contraindications to chloroquine.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32075365

Redan den 18 febr så publicerade man detta

Data from the drug’s studies showed ‘certain curative effect’ with ‘fairly good efficacy’.

According to Sun, patients treated with chloroquine demonstrated a better drop in fever, improvement of lung CT images, and required a shorter time to recover compared to parallel groups.

The percentage of patients with negative viral nucleic acid tests was also higher with the anti-malarial drug.

Chloroquine has so far showed no obvious serious adverse reactions in the more than 100 participants in the trials.

Nu kommer US President Trump

https://www.bbc.com/news/51980731

Man säger från BBC att denna medicin inte är godkänd för Coronabehandling

However, the FDA has made it clear it has not been approved for treating those infected with the Covid-19 coronavirus.

”There are no FDA-approved therapeutics or drugs to treat, cure or prevent Covid-19.”

However, the FDA does say that studies are under way to see if chloroquine can be effective in the treatment of Covid-19. It also says it has been directed by Mr Trump to set up a large clinical trial to investigate the drug.

At a later briefing, Mr Trump said chloroquine had been approved for ”compassionate use”. This is where a doctor can give a drug that is yet to be cleared by the government to a patient in a life threatening condition. Doctors are able to prescribe chloroquine in these circumstances, as it’s a registered drug.

( den har funnits som malariaprofylax sedan 1944 så det borde räcka. )

Lager av malariamedicinen är nu tömda i Nigeria trost att den har varit förbjuden sedan 2005

Panic-buying in Nigeria

The coronavirus pandemic is on the lips of every Nigerian at churches, mosques and schools, reports Daniel Semeniworima, of the BBC’s Pidgin service in Lagos.

Many Nigerian households still use tablets containing chloroquine for treating malaria even though it was banned in 2005.

It’s been reported that Lagos is now dealing with a spate of people being poisoned from overdoses of chloroquine.

Trump på ABC News från 19 mars

https://abcnews.go.com/Health/chloroquine-malaria-drug-treat-coronavirus-doctors/story?id=69664561

What do malaria and COVID-19 have in common? On the surface, not much. But according to early research, an old malaria drug called chloroquine might also work for the new coronavirus.

Ja kanske inte mycket men malaria är beskriven som

Den allvarligaste formen av malaria kan initialt likna influensa, med plötslig feber och frossa, muskel- och huvudvärk samt illamående.

Researchers in China found that treating patients with COVID-19-associated pneumonia with chloroquine may shorten their hospital stay and improve the patient’s outcome.

There are more than 20 ongoing clinical trials in China and more scheduled to start in England, Thailand, South Korea and the United States.


Danmark skall nu ge malariaprofylax till dels de som smittats av Corona men också till deras anhöriga för att om möjligt förhindra att de blir smittade.

Även Hvidovre-sjukhuset i Danmark tänker testa att behandla covid-19 med malariamedlet klorokin.

TT Publicerad: 21 mars 2020, 10:21

Tidigare har bland annat norska sjukhus uttryckt vilja att behandla patienter smittade med det nya coronaviruset med malariamedicin.

Beskedet från sjukhuset i Köpenhamns utkanter kommer trots att Lægemiddelstyrelsen, den danska motsvarigheten till Läkemedelsverket, tagit avstånd från behandlingen. Myndigheten menar att det ännu saknas vetenskapligt underlag för att klorokin skulle ha effekt på det nya coronaviruset.

Sjukhusets läkare Stig Ekkert menar dock att det finns skäl att testa läkemedlet.

”Tidigare rön tyder på att det har haft effekt på coronaviruset på det sättet att det förkortat sjukdomsförloppet och gjort det mindre allvarligt”, säger han till danska TV2, och hänvisar till franska studier.

Sjukhusets ambition är att även ge klorokin till coronasmittade patienters nära anhöriga, för att se om läkemedlet kan ha förebyggande effekter som kan förhindra smittspridning.


https://www.expressen.se/kvallsposten/lakare-anklagas-for-att-ha-spridit-logner-om-corona/

Är det bara prestige som hindrar detta? Den danska Läkemiddelsstyrelsen har sagt att läkaren gör fel eftersom det är inte ett godkänt medel mot Corona-19 .

Jag frågar mig om det har bevisat vara verksamt i flera fall varför skall det inte användas i ett akut läge?

Stig Ekkert viker sig dock inte för kritiken, och han menar inte att han gjort fel bara för att myndigheterna inte står bakom budskapet.

– Ska jag hålla tillbaka och vänta på att det sitter någon i en byråkratisk organisation och ska få igenom några procedurer? Då vill jag i så fall veta hur snabbt de kan göra det. Jag uppmanar dem egentligen bara att komma på banan och följa med den internationella utvecklingen, säger han till DR.

En till länk

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12027608/dansk-hospital-vil-teste-malariamiddel-som-kur-mod-corona/

Didier Raoult, director of a university hospital institute in  Marseille, explained that he had conducted a clinical trial in which he treated 25 Covid-19 patients with hydroxychloroquine. After six days, he said, only 25 percent of patients who took this drug still had the virus in their body. By contrast, 90 percent of those who had not taken hydroxychloroquine continued to carry the Covid-19.

https://www.france24.com/en/20200320-will-an-old-malaria-drug-help-fight-the-coronavirus

A total of 36 patients — including 20 treated individuals and 16 infected controls — were enrolled in the study, led by Didier Raoult, an infectious disease expert from l’Institut Hospitalo-Universitaire in Marseille.

Rheumatoid Arthritis drug

The treated group was given 600 mg of Plaquenil each day.

The researchers found that 50 percent of the treated group turned from positive to negative for the virus by the third day — and by day six, that figure was up to 70 percent.

Of the 20 test patients, six who were treated with both Plaquenil and the antibiotic azithromycin showed impressive results — with five testing negative at day three. All six of them tested negative at day six.

“Despite its small sample size our survey shows that hydroxychloroquine treatment is significantly associated with viral load reduction/disappearance in COVID-19 patients and its effect is reinforced by azithromycin,” the study concluded.


Här ses utfallet i en fransk studie. Hoppfullt . Den understa gröna linjen är med insatt klorokinin i kombination med en medicin som togs fram för att bekämpa SARS men som inte fungerade riktigt där. Nu verkar den ha god effekt på Corona

Den heter Remdevisir

https://www.expressen.se/nyheter/har-ar-medicinen-som-kan-hjalpa-mot-coronaviruset/?fbclid=IwAR0uZEuOKkdEDFDPzfD9w05-PNqdzguURoHZia669E8kzzNEg3pv1ljuGro

NEW DATA: A French study has demonstrated evidence that the combination of Hydroxychloroquine & Azithromycin are highly effective in treating Covid-19. The patients enrolled in the study showed complete viral eradication around the 5th day of treatment.

Image

NYTT 22 mars

https://www.forbes.com/sites/marybethpfeiffer/2020/03/22/one-patient-dodges-a-covid-bullet-is-she-a-harbinger-or-outlier/#68e632bb5b84

To that point, Novins had been a pneumonia patient for three days, treated mainly with antibiotics. But within an hour, a new drug was added to her med list: hydroxychloroquine, a decades-old malaria-turned-autoimmune drug, also called by its brand name Plaquenil. President Trump is touting the drug, some say overselling it, as the possible answer to the COVID-19 crisis.

Novins’ responded to the treatment. She was better, though surely not well, the next day

NYTT

Läkartidningen den 23 mars

”HUVUDBUDSKAP

Sars-cov-2 orsakar covid-19 genom att infektera celler i luftvägarna via ACE-2-receptorn.

Inkubationstiden är 4–6 dagar i median men kan vara upp till 14 dagar.

Majoriteten får inga eller lindriga symtom men ett fåtal blir kritiskt sjuka. Mortaliteten bland intensivvårdade patienter är hög (40–60 procent) och orsakas ofta av chock, ARDS och kardiella besvär.

Behandlingarna är fortfarande experimentella, och studier pågår. Både virusläkemedel (remdesivir, klorokinfosfat) och immunmodulerare (IL-6-hämmare) prövas.

Sars-cov-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) är ett stort RNA-virus som orsakar sjukdomen covid-19. Viruset har troligen sitt ursprung hos fladdermöss och är inte det första coronaviruset som skapar oro. Under 2000-talet har världen och sjukvården lärt sig att förhålla sig till både utbrottet av sars, 2003–2004, och mers (Mellanöstern-respiratoriskt syndrom), som pågår sedan 2012. Överföring av zoonotiska virus till människa sker av och till, men leder sällan till den etablering med pandemi som världen nu ser i covid-19. Syftet med denna artikel är att ge en kort översikt av covid-19 med fokus på patofysiologi, klinisk bild och utfall samt behandling.

Patofysiologi

Kunskapen om patogenesen vid infektion med sars-cov-2 är begränsad och baseras på tidigare erfarenheter från sars och mers. Virus infekterar celler genom ACE-2 (angiotensinkonvertas-2)-receptorn. Därefter använder det sig av ett RNA-beroende RNA-polymeras för att föröka sig och omvandlar därmed cellen till en virusfabrik. Förökningen sker i övre luftvägarna med en ibland mycket hög virusproduktion. Kroppen reagerar då på sedvanligt sätt med initiering av det medfödda immunförsvaret följt av det adaptiva immunförsvaret, varvid viruset elimineras ur kroppen och personen blir frisk.

Sars-cov-2 kan dock ta sig ner till nedre luftvägarna och ända längst ut till alveolerna. Tyvärr förstörs alveolceller och vätska flödar in från blodet över den interstitiella barriären, och därmed försämras syresättningen. Immunförsvaret i lungorna reagerar, och det finns en risk för ARDS (acute respiratory distress syndrome), orsakat av ett hyperaktivt immunförsvar, ibland kallat cytokinstorm. Parallellt sker försök till reparation, ett profibrotiskt svar, med bildandet av multicellager av fibroblaster i alveolerna som ytterligare försvårar syresättning. Kombinationen av hyperaktivt immunsvar och alltmer försämrad syresättning kan leda till multipel organsvikt och död.

Klinik och utfall

Sars-cov-2 smittar från person till person genom dropp- och aerosolsmitta från hostningar/nysningar, kontaktsmitta via smittförande sekret samt möjligtvis genom indirekt kontakt via förorenade ytor och föremål. Inkubationstiden är i median 4–6 dagar (2–14 dagar) [1-5]. De vanligaste symtomen är feber (80 procent), hosta (50 procent) och muskelvärk/ledvärk (25 procent). Inga särskilda symtom kan således särskilja covid-19 från till exempel influensa. Inga/lindriga symtom med endast lite hosta och sjukdomskänsla kan också förekomma. Majoriteten av patienter (> 80 procent) i kinesiska kohorter (medianålder 47–59 år) hade lindriga symtom, 14 procent svåra (dyspné, andningsfrekvens = 30/min, syremättnad = 93 procent, lunginfiltrat etc) och 5 procent kritiska (respiratorisk svikt, septisk chock och/eller multiorgandysfunktion/-svikt) [1-5]. CRP-förhöjning, = 10 mg/l, sågs hos en majoritet (61 procent) och förhöjning av leverenzymer, ASAT eller ALAT, hos 21–22 procent, kreatininkinas hos 14 procent och D-dimer hos 46 procent. Hos italienska patienter, som hade en högre medianålder på 64 år, sågs inga/lindriga symtom hos 60 procent, svåra hos 25 procent och kritiska symtom hos 5 procent [6].

Kinesiska data har visat att mediantiden från symtomdebut till sjukhusinläggning var 12,5 dagar, medan durationen av slutenvårdsvistelsen hade ett medelvärde på 12,8 dagar [2]. Vid inläggning hade 83 procent lymfocytopeni, 36 procent trombocytopeni och 34 procent leukopeni. Hos diagnostiserade personer behövde 5 procent intensivvård, och mortaliteten i den gruppen var 42–62 procent. Vanliga komplikationer var chock (8,7 procent), ARDS (19,6 procent), arytmier (16,7 procent) och akut hjärtinfarkt (7,2 procent) [7]. Myokardpåverkan har rapporterats i 49 procent av fallen [8], men det är i nuläget oklart hur stor den kardiella komponenten är. Majoriteten dog i andningssvikt/ARDS (88 procent). Hos diagnostiserade personer bland vårdpersonal hade 14,8 procent sjukdomsutfall som klassades som svåra eller kritiska.

Med tanke på att asymtomatiskt bärarskap förekommer vid infektion med sars-cov-2 och att personer utan symtom testas i lägre grad är det svårt att beräkna mortaliteten i covid-19 i befolkningen. Därför används rapporterad dödlighet hos diagnostiserade fall (CFR, case-fatality rate), vilken har varierat i olika länder och områden (0,4–7,2 procent). Indikation för testning, andelen provtagna asymtomatiska personer och hastigheten av virusets spridning i relation till tillgängliga sjukvårdsresurser har varierat. I ett stort kinesiskt material med 44 672 personer med covid-19 var CFR 2,3 procent, med en åldersberoende risk på 8 procent hos personer 70–79 år gamla och 25 procent hos personer = 80 år [1]. Inga dödsfall sågs bland barn < 9 år. CFR var högre i Italien, 7,2 procent, men där i en kohort med en hög medianålder på 64 år. CFR i italienska data var 12,5 procent i åldrarna 70–79 år och 19,7 procent vid 80–89 års ålder, vilket är jämförbart med kinesiska data i dessa åldersintervall [6]. I Sverige är medelåldern 50 år hos diagnostiserade sjukdomsfall, med hittills 1 906 diagnostiserade och 21 rapporterade döda den 22 mars 2020 [9].

CFR har visat sig vara högre hos personer med samsjuklighet, med 10,5 procent för personer med kardiovaskulär sjukdom, 7,3 procent vid diabetes, 6 procent vid kronisk lungsjukdom, 6,0 procent vid hypertension och 5,6 procent vid cancer. Oss veterligen har rapporterade studier dock inte justerat dessa samsjuklighetsdata för ålder, vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser utifrån dessa observationer. Det finns ingen vetenskaplig evidens i nuläget för att användning av ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare eller NSAID skulle öka risken för smitta med sars-cov-2 eller påverka utfallet vid covid-19.

Diagnostik

Pågående infektion med sars-cov-2 konfirmeras genom PCR-analys av sekret från nasofarynx (eller svalg). Serologiska test förväntas bli klara och utvärderade inom kort. Dessa test kommer att kunna visa genomgången sars-cov-2-infektion. Detta kommer att bli ett mycket viktigt instrument för att avgöra exempelvis vilken sjukvårdspersonal som varit smittad, för att uppskatta mörkertalet och för att följa epidemins utveckling. Lungpåverkan kan påvisas med datortomografi, som visar förändringar hos 86 procent av patienter med allvarlig covid-19, ofta med »ground glass«-förändringar (56 procent). Även vid lindrigare symtom har man nu sett röntgenologiska fynd [2, 10].

Symtomatisk behandling vid försämring

Non-invasiv ventilation har tidigare använts och utvärderats vid andra viruspneumoniter, till exempel mers, influensa och sars [2, 11, 12]. De olika studierna visar en snarlik bild: många förbättras inte utan blir hypoxiska och kräver till slut invasiv ventilation. Non-invasiv ventilation ska användas med försiktighet, och vid utebliven förbättring ska man skyndsamt gå över till invasiv ventilation. Non-invasiv ventilation har en roll vid tidig försämring och lätt försämring i andningen. Vid chock, organpåverkan eller mycket slem har non-invasiv ventilation inte någon plats [2, 11, 12]. Högventilationsgrimma kan i tidigt skede minska behovet av invasiv ventilation [13]. Både non-invasiv ventilation och högventilationsgrimma skapar mycket aerosol och ökar därmed även risken för spridning av viruset till vårdpersonal. I dessa situationer är det viktigt med rätt skyddsutrustning, munskydd och ventilation.

Steroidbehandling vid viruspneumoniter ska generellt inte ges på grund av sämre prognos [14] och förlängd virusreplikation [15, 16]. Huruvida det finns en effekt av peroral steroidbehandling vid covid-19 är i nuläget osäkert [17].

Tillägg av antibiotika som behandling vid svåra covid-19-symtom, som skydd för bakteriell pålagring, har skett i upp till 58 procent av fallen hittills [2]. Nyligen publicerades det även att kombinationsbehandling med azitromycin och hydroxiklorokin var mer effektiv för att minska virusnivårena än hydroxiklorokin enbart [18].

Farmakologisk behandling

Det finns i dag inga registrerade läkemedel mot covid-19. All behandling är därmed experimentell. Strategin är dels att hämma virusförökningen, dels att hos personer med progredierande lungproblem överväga immunmodulatorer som kan motverka den så kallade cytokinstormen.

Två läkemedel med antiviral effekt på sars-cov-2 in vitro och i djurmodeller är aktuella i Sverige.

Remdesivir är en nukleotidanaloginhibitor av virusets RNA-beroende RNA-polymeraser. Det har ett brett spektrum av antiviral aktivitet mot RNA-virus, inklusive sars-cov och mers-cov [19, 20]. Remdesivir har visats ha effekt mot både sars-cov och mers-cov i musmodeller och apor [21]. Profylaktisk remdesivirbehandling som gavs 24 timmar före infektion förhindrade fullständigt mers-cov-inducerad klinisk sjukdom hos rhesusmakaker, där den starkt hämmade virusförökningen i andningsvävnaderna och förhindrade lung­skador. Remdesivirbehandling som initierades 12 timmar efter virusinokulation gav också klara förbättringar med en minskning av kliniska symtom, minskad virusförökning i lungorna och minskade lungskador.

Remdesivir har testats mot ebolavirus på 500 personer utan effekt, men biverkningsbilden var lindrig. Fem randomiserade kontrollerade studier av covid-19 pågår med både personer med svår och måttlig sjukdomsbild. Utredning pågår (21 mars) vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för att möjliggöra snabbt tillhandahållande av remdesivir till svårt sjuka patienter som inte kan medverka i kliniska prövningar. Flera studier planeras i Sverige, vilka kommer att sjösättas inom kort.

Malaria- och reumatismläkemedlet klorokinfosfat har in vitro effekt mot sars-cov-2, och icke-verifierade rapporter från Kina anger även effekt in vivo hos människa [22]. Mekanismen anges vara en höjning av endosomalt pH, varvid virus–cellfusionen påverkas, samt även interferens med glykosyleringen av de cellulära receptorerna för sars-cov.

Klorokinfosfat anges också ha effekt på symtom vid covid-19, även om dessa data ännu inte är publicerade på engelska. 15 studier har utförts i Kina, och det anges att klorokinfosfat är signifikant bättre än kontrollbehandlingen för att motverka lunginflam­mation, förbättra lungbildsresultaten, påskynda virusnegativitet och förkorta sjukdoms­förloppet. Allvarliga biverkningar av klorokinfosfat noterades inte hos patienterna. I dag används klorokinfosfat hos flertalet svenska patienter som uppvisar måttlig eller svårare sjukdomsbild.

Den största terapeutiska utmaningen är att hantera det kraftiga immunologiska svaret, cytokinstormen, som kan uppträda i framför allt lungorna och som är den allvarligaste orsaken till progress. Tocilizumab (Roactemra) är en monoklonal antikropp som blockerar interleukin 6 (IL-6) och är godkänd för behandling av diverse reumatologiska sjukdomstillstånd. Läkemedlet har använts hos enskilda patienter och inom ramen för studier. En intensiv diskussion pågår om och hur IL-6-hämmare kan användas på bästa sätt, och studier har påbörjats eller är på väg. Tocilizumab ges i form av infusion, i första hand som engångsdos. Ytterligare doser (maximalt 3 stycken) ges enbart efter mycket noggrant övervägande. Studier har även startats med en annan IL-6-hämmare, sarilumab (Kevzara), där 200 mg ges subkutant som engångsdos”

Slutord

Kan vi dämpa symptomen på de redan sjuka så slipper dessa ta upp sjukhusplatser ( i vart fall så kan de slippa dyrbara respiratoplatser) och Corona blir plötsligt mycket mer hanterbart. Flera beräknas klarar livhanken. Om klorokinin dessutom försvårar spridningen av smittan inom familjerna till de smittande så är vi snart inför en islossning. Danskarna testar detta NU! 

Nu kommer mera från USA om dessa mediciner

https://pbs.twimg.com/media/ET58HivU8AAlsX4?format=jpg&name=large

https://pbs.twimg.com/media/ET58HitU0AAHBOz?format=jpg&name=large

Doctor treated 350 Cov-19 patients with 100% success using the drug the media hates

By M. Dowling -March 24, 202010

Dr. Vladimir Zelenko thanked the President for securing approval for the use of hydroxycholorquinine with Azithromycin. The doctor is a general practitioner in a Hasidic community, which is hit hard by Coronavirus — about 60 percent have the illness. He has had a 100 percent success rate with the drugs, using it on 350 patients.

Since the President mentioned it during pressers, the media has used it to harm the President and try to drive a wedge between the President and CDC’s Dr. Anthony Fauci. They claimed Dr. Fauci didn’t agree with him about the drug.

Dr. Fauci has said several times that they don’t have scientific proof but the President’s correct in saying that there is a lot of promising anecdotal evidence. Dr. Fauci told the media to stop trying to drive a wedge between him and the President (see video at the end).

Dr. Zelenko said he believes people should be first treated at home with these drugs. He has treated 350 patients with them successfully.

He told Sean Hannity on his radio show this afternoon that he used 200mg 2x daily Hydroxy Chloroquine, 500mg 1x daily Azithromycin, and 220mg 1x daily Zinc sulfate on 350 patients. Their breathing was fully restored in 3 to 4 hours, no one has died or was even hospitalized. There were zero intubations.

Doktorns Facebook

Dr. Vladimir (Zev) Zelenko is at the forefront in breakthrough treatment of the Covid-19 around the world. His clinical…

Slået op af Dr. Vladimir Zev Zelenko – Covid19 Success TrialsMandag den 23. marts 2020

Men det finns en annan sida av saken

Konstnären Bodrul Khalique och hans statyetter………………… in memoriam

Bildresultat för bodrul khalique

Bodrul Khalique (1978-2013) var en engelsk designstudent som år 2000 fick ett stipendium av IKEA och han var här en tid och skapade bl a fyra ca 30 cm höga statyetter som såg ut såhär.

Bildresultat för bodrul khalique

Dessa finns i två olika varianter. En av svartmålad brons och en av svartmålad aluminium. Ofta så beskrivs de av aluminium felaktigt som om de är i brons. Vikten är så klart olika. Förekommer dessa i opatinerat skick så är patineringen borttagen i efterhand

Bilden ovan:

Modellen längst till vänster kan väga  658-730 gr i svart brons      och 363 -370 gram i aluminium

Modellen därefter kan väga ca 900- 947 gram i svart brons           och 565-613 gram i aluminium

Den tredje från vänster kan väga 900-990 gram i svart brons        och 530-630 gram i aluminium

Den till höger kan väga 695-775 gr i svart brons                              och 406-461 gram i  aluminium

—————————

Viktskillnaden kan även ses nedan

Den till höger är i svartpatiinerad aluminium och väger 363 gram och

den till vänster är i svartpatinerad brons märkt med designerns namn och väger nästan dubbelt så mycket eller 658 gram

Nu kommer det in en av denna modell på Tradera som man påstår är i brons men med vikten 470 gram

https://www.tradera.com/item/2023/306235750/skulptur-i-brons-design-bodrul-khalique

——————————————-

Bildresultat för ikea Bodrul Khalique

Enligt mina efterforskningar finns det alltså bara dessa fyra verk men dessa fyra kommer i olika material och färg.

Alla fyra har fyrkantig fot och är gjutna i svartmålad brons eller aluminium.  De i aluminium är inte så vanliga och personligen tycker jag de i svartmålad brons är finast.

Det är alltså inte rätt av Bukowskis att auktionera ur fyra figurer enl nedan varav bara tre är hans

https://www.bukowskis.com/sv/lots/896681-skulpturer-4-st-metall-design-bodrul-khalique

Bildresultat för bodrul khalique

och påstå att alla dessa är av Bodrul Khalique eftersom den med rund fot är av Louise Hederström. Efter ett korrigerande mail till dem har de numera ändrat sig så det står att dessa är verk från ” bl a Bodrul Khalique ”

https://www.tradera.com/item/2023/302166892/louise-hederstrom-skulptur-tva-blir-en-patinerad-metall-ikea-43-cm-hog

Bodrul jobbade däremot på IKEA samtidigt med Louise och gjorde dessa figurer samtidigt i ”retro”-stil från 60-talet och alla dessa tillskrivs ofta felaktigt komma från 60-talet. De tillkom år 2000-2004 och inget annat.

IKEAs SPÖKA-lampor designades också av Bodrul Khalique.

Bildresultat för SPÖKA Bodrul Khalique.

Bodrul Khalique har samarbetat med IKEA flera gånger. Han är designern till DYNING-baldakinerna, ljusstake för HÅLLARE-tealights, HÄSTÖ nackstöd, vilket ökar bekvämligheten att sitta på stolen.

Hans ursprung var från Asien från den förföljda muslimska gruppen rohingyer i Indien och Burma. Ingen rohingyer är välkommen någonstans

Bildresultat för rohingya art

Designern dog i 2013. Han var 35 år gammal. Bod, som de kallade Bodrula Khalique, hans släktingar och kollegor med vilka han arbetade vid Brinkworth i London som handlade om designkonsult, nämnde att han var ”älskad som knappast någon”. De pratar om honom – ”en riktig gentleman, full av värme och charm”. Och också att ”han var en begåvad och lysande designer”. För att fira Bodruel Khalikis minne, etablerade Brinkworth 2015 Bod-priset för studenter. Den första upplagan tillkännagavs vid Londons Ravensbourne, ett design universitet  där Khalique tog examen. Deltagarna i tävlingen måste skapa ett koncept inspirerat av tanken att fira någon eller någonting. SPÖKA-lamporna kommer också att påminna dig om en begåvad formgivare.

Sintercast AGM den 18 maj 2017

Jag vill återge ett mail som innehåller fakta och intryck från stämman igår. Tack

Hej i värmen!

Liten summering av väsentligheterna från stämman igår.

Jeff höll ett intressant föredrag om dieselns framtid i världen i allmänhet och US i synnerhet. Budskapet var att diesel är och förblir konkurrenskraftigt under överskådlig tid. Med känd konventionell teknik kan man redan idag reducera NOx till kraven som förväntas gälla inom överskådlig tid..
BMWs 328d är ett bra exempel. Man möter 2025s krav med känd konventionell teknik, till rimlig kostnad. Visserligen inte CGI, men det visar ändå att utsläppskraven inte på något vis är ouppnåeliga.
Hans bedömning var att FCAs situation med Ecodieslen skulle vara löst inom några veckor och bedömde att när väl motorn är godkänd kommer FCA utöka antalet modeller som får motorn.
Alla biltillverkare behöver diesel för att klara CAFE. Det finns vissa osäkerheter kring CAFE, som nu genomgår någon slags omförhandling. Farhågan är att den inte blir så stark och enhetlig över landet som man hoppats på. Man vill undvika det gytter av olika regler i olika delstater som jag uppfattat gällt tidigare. Osäkra spelregler är inte gynnsamt för någon och är något industrin vill undvika. Kontinuitet och förutsägbarhet är bra för affärerna.
Alla initierade bedömningar är att den framgent står för en marknadsandel på runt 30% för cars (2030). I detta ingår pickups.
Steve började att bemöta några frågor han fått tidigare från bekymrade aktieägare.
Diesel har ett imageproblem, inte ett teknikproblem.
Marknaden är på inget sätt mättad. Flera godkända motorprogram som väntar på SOP, och en mycket stark development pipeline. (Här ändrade han sin ordlydelse från strong till very strong)
Hackigheten i produktionskurvan förklaras av naturliga variationer hos gjuterierna. Man håller inte samma takt som flödet ut ur fabrik utan producerar mer ibland för att sedan byts till en annan produkt etc.
Denna hackigheten har tidigare dolts av upprampningar i nya motorprogram, 2016 fanns ingen rampup.
Han berörde även de tre motorprogram som dalat lite senaste tiden. FCA 3.0L Ecodiesel som är stoppad sen en tid, Ford/JMC 9.0l som rampade ner i Turkiet och flyttats till Kina. samt programmet för en icke omnämnd passagerarbiltillverkare som haft stopp i produktionen för att kunna göra kapacitetsuppgradering. Dessa tre bör komma tillbaka under andra halvåret och tillsammans med SOP av de nya programmen ge en stark avslutning på 2017.
För tung kommersiella fordon kan vi räkna med att diesel kommer vara absolut dominerande för årtionden framöver. Anledningen stavas bl.a. energitäthet. Diesel är överlägset i både Wh/l och Wh/kg.
Han pratade även om dieselförbuden som diskuteras i olika städer. Det som i princip alltid förbises av journalister etc. är att förbuden som diskuteras är mot äldre dieselbilar. T.ex. Paris diskuterar förbud för Euro 4 och äldre från och med 2020. Sista Euro 4 motorn byggdes 2009.
Budskapet till politikerna från både Jeff och Steve var, sätt gränserna och låt industrin lösa problemet, oavsett teknik. Förbjud inte teknik som ni inte vet potentialen i.
Det har på kort tid presenterats relativt enkla men effektiva lösningar på problematiken med att avgasreningen inte fungerar så bra innan motorn kommit upp i temperatur. Olika typer av förvärmning verkar vara väldigt effektivt.
Lite kuriosa om vad som är stort och smått. Pickup sektorn i USA är lika stor som hela Tyskland i termer av motorekvivalenter, den kommer fortsatt vara stor under lång tid enligt alla bedömningar. Dom behöver och köper diesel, oavsett vad som rapporteras.
För Outlooks för 2017 finns för övrigt att fylla den femte vågen, d.v.s. rak diesel för personbil.
( min anmärkning: Den femte vågen innefattar bensinmotorer till personbilar )
Han pratade om det förra året, men var betydligt mer specifik, tror att ordlydelsen var ”hope” förra året, i år ”will”, och nämnde det vid åtminstone två skilda tillfällen. Min personliga känsla är att det kan vara är Mazdas HCCI-motor. Det kan bli en riktig game changer.
Installationer av både CGI-system och olika trackinglösningar diskuteras fortsatt på många håll.
Sintercast ska även försöka bli en starkare röst på hemmaplan i debatten kring drivmedel och effektivitet. Prof Jolly kommer publicera ytterligare fyra artiklar på sin forskning, som kommer ge viktigt stöd i det.
Summa summarum, det se bra ut. Köp och behåll ?
Allt gott!
——————–
Tack Johannes

JMC och Kina är mycket stort.

 

Bildresultat för jmc truck heavy

Detta är mycket stort för Sintercast. JMC kommer alltså med nya tunga trucks på världens största marknad och det finns två motorer att välja på i dessa. En 13 liters och en 9 liters. Båda har Sintercast i toppen och 9 liters även i blocket. Det är dessutom redan aviserat en ännu större motor. Jag tror att den kommer att vara på 16 liter.

 

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

http://www.chinatrucks.com/html/news/2017/0421/article_7080.html

Volvos färska prognos

 

Lastbilar, antal enheter

Marknad    Prognos  Tidigare prognos   Utfall
         2017        2017    2016
-----------------------------------------------------
Europa     300.000      300.000  264.569
Nordamerika   215.000      215.000  243.229
Brasilien    30.000       30.000   29.664
Kina, tunga   765.000      655.000  732.919

Kina har alltså en marknad som är 100.000 större än Europa och USA tillsammans........

China targets 35 million annual vehicle sales by 2025
Reuters | 2017/4/28
SHANGHAI — China is targeting annual sales of 35 million vehicles by 2025 and wants electric vehicles and plug-in hybrids to make up at least one-fifth of that total, the industry ministry said Tuesday.The Ministry of Industry and Information Technology has published a market road map that predicts China’s urbanization drive would boost annual vehicle sales 25 percent from last year’s total.

Last year, China’s vehicle sales totaled 28 million units.

JMC har varit dominerande inom lätta lastbilar i Kina ett tag. Det är först nu man tar klivet och breddar med tunga lastbilar. Man har satsat runt 1.700.000.000 kr inom de tunga lastbilarnas utveckling. Man har ett avtal med Ford som ger Ford royalty för varje såld lastbil eller motor.
JMC agreed to pay Ford Otosan an initial licensing fee of one million Euros, plus an additional 150 to 190 Euros for each Ford Otosan-based J17 engine produced. JMC agreed not to directly or indirectly design or develop a competing engine to the contractual products during the contract term.
———-
                  Cylinder blocks and heads
Earlier this (in February) ASIMCO announced that following ”concerted effort” by all employees “to conquer all the hardships”, ASIMCO Shanxi had handed over 50 samples of 13-litre cylinder heads and 9-litre cylinder blocks and heads with vermicular graphite iron (compacted graphite iron – CGI) respectively to JMCH in late January 2016.
The company said this signalled the company’s access to new material field and new product market. The CGI cylinder blocks and heads, which are used in the new engines co-developed by JMC and Ford, claimed the world’s leading technological advantages, environmentally friendly production and energy conservation, with outstanding quality. Once the official production is launched, the competitive advantages will be created. The company took this chance to lay a solid basis for their future market presence.
The company used MAGMA software to simulate the new technique of each product on more than one occasion, and even used Sintercast’s technology for the first time in the research and test. All the departments worked closely for five hard months to develop the high-quality castings, thus earning the clients’ trust and respect.
ASIMCO added that with this “new landmark”, the success of CGI cylinder blocks and heads had consolidated the company’s status as “China’s largest independent supplier of automotive cylinder block and head casting”.
De nya lastbilarna är ett frukten av ett långt samarbete med Ford Otosan i Turkiet och Otosan får royalty på varje producerad lastbil liksom motorer. JMC har tillverkar Ford Transit genom licens sedan 1995. Nu är de mogna att ta steget fullt ut och börja med tunga lastbilar.
 The agreements with JMC have a 12-year term, starting with 2016 model year, to be extended every 3-years.
 Ford Otosan will be generating royalty fees with strong long-term growth potential
—————-

Specifikt, JMC JMC 6 × 4 tunga lastbilar traktor-släpvagns dimensioner 6920 mm x 2550 mm x 3520/3610/3960 mm, en total massa av 25 ton. Vilken tjänstevikten är 9,12 t 9,82 t ~, den maximala hastigheten av 90 km / h, däckstorlek av 12R22.5 16PR, 315 / 80R22.5 16PR. Motormodeller JX6D09.365A5, JX6D13.390A5 och JX6D13.420A5 tre typer svarar 13L motor för två. JX6D09.365A5 varvid nettoeffekten är 265kW, är bränsledeklaration 39.8L / 100km; JX6D13.390A5 nettoeffekt av 284kW, bränsleförbrukning värde motsvarande 39.6L / 100km; JX6D13.420A5 nettoeffekt av 306kW, bränsleförbrukning värde motsvarande 39.7L / 100 km.

JMC JMC tunga lastbilar 4 × 2 traktor-trailer, dimensionerna 5925 mm x 2550 mm x 3520/3610/3960 mm, en total massa av 18 ton. Tjänstevikt av 7,05 ton till 7,67 ton, en maximal hastighet på 95 km / h, däckstorlek 12R22.5, 315 / 80R22.5. Motor modeller JX6D13.420A5 och JX6D09.365A5 två slag. JX6D09.365A5 varvid nettoeffekten hos motorn är 265kW, är bränsledeklaration 35.3L / 100km; JX6D13.420A5 motorns nettoeffekt 306kW, är bränsledeklaration 35 L / 100 km

————————–
Mer än bara en stark motor

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Åtta dagars Shanghai Auto Show närmar sig sitt slut, i Shanghai Auto Show, den mest bländande kommersiella fordon monter Jiangling Veyron tunga lastbilar men lockade tillräckligt med uppmärksamhet. 6X4 JMC Veyron visas från traktorn till 4X2 traktorn, chassi och sedan från insidan till elsystemet, alla modeller och konfigurationer vi är bekymrade vi är på Shanghai Auto Show angelägenhet för alla tunga lastbilar Jiangling vänner öppnade ett mysterium .

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

För tillfället in i tunga lastvagnar JMC De första modellerna redan säkert vet, och så tidigt som Jiangling tunga lastbilar släpptes samma dag, vår lastbil hem för tunga lastbilar Jiangling Jiangling tunga lastbilar vice General Manager Mr Sinan Kayhan tunga lastbilar, Jiangling Mr chefsingenjör tunga lastbilar tunga lastbilar projekt Özgür Ozfurat, Jiangling tunga lastbilar Assistant General manager Mr Liu Sen och Qatar i ett strategiskt partnerskap med Jiangling tunga Michelin vice ordförande (China) Investment Co, Ltd, Truck & busLu Huifeng, chef för produktlinjen exklusiv intervju, Secret för att du inte känner till historien bakom tunga lastbilar Jiangling.

Genom den här intervjun, kan du ha en djupare förståelse av detta som Iron Man-liknande dominerande tunga lastbilar.

”Förutom att 4×2 och 6×4 trucks visas, kommer de i framtiden införa modeller för andra marknadssegment, till exempel för byggnadsindustrin dumprar och så vidare.”

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

När vi frågade efter det första steget Jiangling tunga Kamel år före produktplanering, Jiangling tunga lastbilar tunga lastbilar projektet biträdande chef Sinan Kayhan berättade att showen presenterade 6X4 och 4X2 trucks var främst för den långväga transportmarknaden, framtiden för olika marknadssegment kommer att introducera fler modeller för att möta marknadens krav. Till exempel kommer lastbilen att lanseras för byggindustrin i mitten av 2018 betong lastbil och bil med GSMpositioner, dessutom kommer successivt att introduceras biltransportfartyg och andra specialfordon.

”Framtiden kommer inte bara Jiangling tunga lastbilar från hyttinteriör planlösning, men också i fråga om säkerhet att fortsätta att uppgradera JMC Veyron modeller.”

 

Jiangling tunga lastbilar för att möta kundernas behov och hälsa, måste också enligt kundernas efterfrågan på optimering och uppgradering. I detta avseende är Jiangling tunga lastbilar tunga lastbilar projektet biträdande chef Sinan Kayhan infördes på två sätt. För närvarande Jiangling tunga lastbilshytt bredd på 2,3 m används, förväntas att släppas nästa år en hytt traktor bredd på 2,5 meter. Naturligtvis inte bara uppgradera till hytten bredd, medan det inre utrymmet i hytten på den totala optimering, kommer den nya hytten höja taket höjd, med plant golv design, hela hytten för att ge mer utrymme för långväga kör tunga lastbilschaufförer att ge en mer bekväm miljö att vila.

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Å andra sidan, Jiangling tunga lastbilar också lägga mer säkerhet teknisk support, såsom EBS, kollisionsundvikande och Lane Departure Warning system för att upprätthålla systemet, för närvarande dessa konfigurationer kommer att utrustas i landet bara i high-end tunga lastbilar, men framtiden för dessa konfigurationer Jiangling blivit standard tunga lastbilar. Sammanfattningsvis Jiangling steg för steg genom optimering och uppgradering av tunga lastbilar, kan ge kunderna säkrare, bekvämare, mer intelligent körupplevelse.

”I eftermarknaden, Jiangling tunga lastbilar ger kunderna fjärr Diagnossystem, 24-timmars call center, flotta ledningssystem och Flying Doctor Service allsidig att säkerställa effektiva transportfordon. ”

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Tunga lastbilar skiljer sig från sedan, är användarproduktionsverktyg för att tjäna pengar, och i en tid av avancerad logistik, hög effektivitet och låga felfrekvensen är kärnan i konkurrens tunga lastbilar. I detta avseende JMC tunga lastbilar tunga lastbilar projektet Deputy General Manager Sinan Kayhan sade att enligt hans erfarenhet, systemet är efter försäljningen framgångsrik måste göras på tre sätt. Först och främst för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till kunder, förbättra kundnöjdheten andra, tredje lägre totalkostnad, samtidigt som man uppnår bara tre för att få lojala kunder. Därför Jiangling tunga lastbilar utvecklat ett antal tjänste politik för att säkerställa att alla Jiangling tunga lastbilar kan vara effektiva transporter.

Först kommer Jiangling tunga lastbilar i framtiden starta fjärrdiagnostiksystem, så att när ett fel uppstår när Jiangling Veyron i transit, inte behöver gå till serviceställen, bara ge en enkel beskrivning av problemet att ringa servicecentret, kundservice kan snabbt genom denna intelligenta systemet att hitta orsaken till felet och lastbilschaufför guide, så att förarna själva kan lösa några små problem.

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

För det andra, i syfte att minska den totala kostnaden för lastbilen, tunga lastbilar JMC bildades efter försäljning kundservice en 24-timmars service, kan föraren ringa kundtjänst med frågor när som helst. Dessutom, i år har Jiangling tjockt också fleet management system som gör att bilen genom kaptenen vänligt gränssnitt ledningssystem för att förstå hälsa hela flottan innan de inträffar.

Slutligen Jiangling tunga lastbilar introducerade också ”flygande läkare” service, som främst används för att lösa vissa drivrutiner som de inte kan lösa eller allmän service center kan inte lösa obotliga sjukdomar, JMC skickar erfarna tekniker eller med flyg med den snabbaste höghastighetståg hastigheten på lastbilen för att nå den felaktiga sidan för att lösa, kommer de att flyga eller höghastighetståg i det förflutna.

”Jiangling riktar high-end tunga lastbilar marknaden för tunga lastbilar, och kommer att täcka olika marknadssegment kunder genom olika modeller.”

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Den inhemska marknaden för tunga lastbilar fem marknadsnivåer, nämligen low-end, low-end, mid-range, high-end och high-end. Shanghai Motor Show i Jiangling tunga lastbilar produkter är av hög klass positionering, kommer i framtiden också att införa mer avancerade tunga lastbilar konfiguration. Introducerar traktor främst för storkunder och små och medelstora logistikkunder, och lanseringen av modellen har den fördelen att underlätta underhåll, för intercity transport är mycket bekvämt halvvägs tillämplig och dessutom JMC kommer att lansera en dumper i mitten av modeller är utrustade med kraftiga drivline och chassisystem, för att göra det mer som gäller för bygg- och kol transport marknadssegment och dessutom också genom några särskilda fordon, såsom biltransportfartyg säga, mixer lastbil, bil startpositioner, etc. svara på olika marknadssegment.

”Jiangling tunga lastbilar från den låga bränsleförbrukningen, hög tillförlitlighet, hög säkerhet, utmärkt design och hög komfort fem aspekter som tilltalar olika segment av kunder.”

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Med hänvisning till tunga lastbilar Jiangling fördelar och höjdpunkter, Jiangling tunga lastbilar tunga lastbilar projektet biträdande chef Sinan Kayhan beskrev för oss så ett intressant fenomen. I väst är marknaden för tunga lastbilar främst stora kunder och vagnparkskunder, kan förhållandet svarar för 70% till 80%, medan det i Kina, andelen stora kunder endast 20% till 30%, men andelen enskilda kunder stod för 70% till 80% . För olika kundgrupper, Jiangling tunga lastbilar gjorde sina fem stora fördelar för att säkerställa att alla kunder använder den lägsta totalkostnaden.

För det första är bränsleförbrukningen berörda Mr Sinan Kayhan indikerar tunga lastbilar bränsleförbrukning Jiangling mindre än konkurrerande produkter kan vara mer än 8%, kan detta spara bränsleförbrukning besparingar för kunderna på en summa av objektiv kostnad. När det gäller tillförlitlighet och hållbarhet, Jiangling tunga lastbilar med upp till 13,5 miljoner kilometer av fordonstillförlitlighetstester visade hållbarheten hos dessa tunga lastbilar. Även i alla aspekter av kundens säkerhetsfrågor, såsom bromssystem är Jiangling tunga lastbilar utrustade med utmärkt bromseffekt trumbromssystem, utrustad med hydraulisk retarder, mycket säkra och tillförlitliga.

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

För det fjärde på åkkomfort, har fordon tunga lastbilar Jiangling NH ett mycket bra system som kan minska bullret i färd med att köra lastbil, personbil och dess ljudnivå är nästan nödvändigt, och har en mycket tung lastbil Jiangling bra suspensionssystemet för att säkerställa bekvämligheten hos föraren under körning. Slutligen, i design, Jiangling tunga lastbilar utmärkt design tack vare den spanska designern Carlos, han har ritat många high-end modeller, ge en hel del europeiska modeller för mode elementet Jiangling tunga lastbilar. Och för att göra fordonet mer praktiskt, försöka trösta förenklar alla nycklar, knappar och göra det lättare att identifiera.

”Jiangling tunga lastbilar teknik från Ford CargoTunga lastbilar, men utvecklingen är inte en enkel lokalisering, Jiangling tunga lastbilar strikt följa de normer och utformning vägledning om Fords globala utvecklingsprocess för att uppnå effektiva fordon operativa mål. ”

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Watch Jiangling tjockt kortinnehavare måste veta att den är baserad på teknik som utvecklats av Ford Cargo, men för detta argument, maskinchefen Jiangling tunga lastbilar tunga lastbilar projekt Ozgur Ozfurat uttryckte också sina åsikter. Jag kan inte tro att han bara använt för att beskriva produktionen av inhemska tunga lastbilar Jiangling. Jiangling tunga lastbilar utveckling, strikt överensstämmelse med de standarder och utformning vägledning om Fords globala utvecklingsprocessen, gärna investera i produkten, användningen av storskalig utveckling och testprogram validera vår design möter Fords globala utvecklingsprocess.

Dessutom Jiangling tunga lastbilar val av material och alternativ väljs från globala leverantörer och de bästa lokala leverantörer för att möta den tunga lastbilen Jiangling riktar high-end marknaden, strävan efter effektiva och tillförlitliga krav. Samtidigt Jiangling tunga lastbilar genomförde också ordentligt ändras i enlighet med de unika behoven hos den kinesiska marknaden.

”Och inhemska konkurrenter, har Jiangling tunga lastbilar bränsleförbrukning uppenbara fördelar, stabilitet och hållbarhet är också mycket bra, medan brusprestanda och utmärkt fjädringssystem en bättre körupplevelse för hela fordonet.”

En ny bil på marknaden, är skyldig att ha någon fördel alls, och vi är mest bekymrade över konkurrenter. I detta avseende, maskinchefen Jiangling tunga lastbilar tunga lastbilar projekt Ozgur Ozfurat främst från bränsleförbrukningen, körkomfort och säkerhetsaspekter infördes till oss.

Näringsdepartementet släppt data visar att, Jiangling tunga lastbilar bränsleförbrukningen jämfört med andra inhemska produkter minskade med 8%, vilket innebär nästan ett år per fordon kan spara nästan 40.000 yuan. Tack vare detta resultat JMC avancerad motorteknologi och efterbehandling teknik. Också genom iterativ utveckling och utveckling av datorstödd ingenjörsaerodynamiska paket kan du också dra Jiangling tillåter tunga lastbilar minskade med 10%, vilket innebär motståndskoefficienten minskas, mängden per 100 kilometer kan spara nästan 2 liter bränsle i en höghastighets kryssning .

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

När det gäller körkomfort, körkomfort Jiangling tror främst i två aspekter, är en hytten, det är en tur kvalitet. JMC Veyron hytten är ergonomiskt utformade för att säkerställa en god förarmiljö, och hela vår konsol är mycket lätt att kontrollera, justera sätet för att säkerställa komfort, är hela lagringsutrymmet mycket stor.

Från åkkomfort, användning av Jiangling tunga lastbilar upphängningssystem säkerställer körning och kurvtagning är mycket smidig, kan vara dubbelt mindre än konkurrerande produkter på hytten jitter, och fordonsstabilitet är mycket bra, vänd hantering och känslighet de är mycket höga, så hela processen är mycket jämn gång. I minskning av motorljudet är genom de olika konfigurationerna i olika miljöer kan garantera bättre komfort. Eftersom motorn är mycket tyst, och landet jämfört med konkurrerande produkter sjönk 9 db buller, så att föraren kan känna förarmiljö är mycket tyst.

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Slutligen, när det gäller säkerheten, användning av hög kvalitet bromssystemet Jiangling, en global leverantör av val genom att komma för att säkerställa hög kvalitet bromssystem, cylinder styrkan i hela hytten hade förstärkts med bättre antikollisionsfunktion.

”Jiangling tunga lastbilar har åtagit sig att tillhandahålla kompletta lösningar för intelligent logistik, införandet av motsvarande kopplingsprodukter som svar på utvecklingen utvecklingen av kommersiella smarta sammankopplade.”

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Förutom olika prestandaparametrar hos fordonet och kundservice, är Internet nu en stor trend i den smarta kommersiell utveckling, men också att vi är nyfikna på Jiangling tunga lastbilar. I detta avseende JMC tunga lastbilar Assistant General Manager Mr Liu Sen respektive från intelligent och sammankopplade både berättade om inriktningen av utvecklingen av Jiangling tunga lastbilar.

Från smarta talande, Jiangling Motors från pickups , lätta lastbilar till personbilar till lätta nu tunga lastbilar, för att verkligen uppnå smart kund sade logistiktjänster, tillhandahåller JMC en komplett uppsättning av logistiklösningar, skräddarsydda för de olika behoven hos olika marknads kundernas efterfrågan.

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

På tal från Internet, att förlita sig på erfarenhet och Jiangling personbilsplattform utökas, kommer det att vara sammankopplade i det framtida genomförandet av den tunga lastbilsdivision i tre steg. Medan den andra expansionen av ett antal drivande assistans funktion, användning av dessa nya hytten även vid slutet av nästa år fas, de grundläggande behoven hos kunden först, genomförandet av sammankopplade, såsom fjärrdiagnostik, fleet management, kommer denna fas tas i bruk årets modeller kommer successivt att tas i bruk, den tredje etappen sugs in semi-autonom körning efter 2020, kommer att vara fullt återspeglade behoven hos kunder.

”Jiangling tunga lastbilar som använder Ford motorteknik och utvecklingen av nya tekniker som kompaktgrafitjärn, kommer i framtiden att fortsätta att expandera högre hästkrafter.”

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Motorn som kärnan i delar lastbil, måste det också vara i centrum för uppmärksamheten. Jiangling tunga lastbilar som använder Ford motorteknik, efter år av utveckling, har en bred erfarenhet av marknaden, med högeffektiva funktioner låg bränsleförbrukning, tillförlitlighet och göra en hel del tester, och göra lämpliga förändringar för att anpassa sig till kinesiska vägförhållanden.

Dessutom JMC tunga lastbilar motorn använder också en hel del ny teknik, såsom gjutjärn block teknik, som är till stor hjälp för utbyggnad av högre hästkrafter, kommer framtida Jiangling tunga lastbilar ökar hästkrafter till 500 hästkrafter. Vidare, denna motor bromsteknik utmärkt, 9 liter bromskraft på 225 kilowatt, maskinen 13 liter till 345 kilowatt.

”Jiangling tunga lastbilar först släpptes, Michelindäck som en strategisk partner Jiangling tunga lastbilar, tunga lastbilar och JMC har en liknande filosofi, från säkerhet, bränsleekonomi, komfort i alla aspekter för att ge de bästa produkterna för lastbilen.”

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

Intervjun, Michelin däck som tunga lastbilar Jiangling strategisk partner, (China) Investment Co, Ltd Vice President, Michelin, General Manager för busskort Lu Huifeng produktlinje introducerar oss också Michelin i säkerhet, bränsleekonomi, komfort i alla aspekter att göra insatser.

JMC tunga lastbilar och Michelin ingått ett strategiskt partnerskap, är den främsta orsaken samma koncept, båda sidor insisterar på allt från kundens behov. Efterfrågan på den kinesiska marknaden är mycket varierande, vare sig stora eller små och medelstora flottan förare, vill minska den totala kostnaden under förutsättningen att garantera säkerheten, tjäna mer pengar, utan också förbättra transporteffektiviteten.

Michelin som en däck varumärke, JMC och samarbete i första oro är säkerheten, eftersom oavsett hur bromsprestanda bil, hur man hästkrafter, måste du vara uppnås genom däck, så Michelin ger flest säkerhetsprodukter för Jiangling tunga lastbilar.

Mer än bara en stark motor Jiangling tunga kortinformation Secret

När det gäller bränsleekonomi, från 1992, lanserade Michelin en världsomspännande bränsleeffektiva produkter, och nu har nått den femte generationen, vår senaste generation av produkter och den föregående generationen produkt kan minska bränsleförbrukningen med 3% eller till och med 5%. Lu Huifeng sade att i Kina, bränslekostnader står för nästan 35% till 40% av den totala kostnaden för flottan, om Jiangling tunga lastbilar och konkurrerande produkter kan minska bränsleförbrukningen jämfört med 8% av Michelindäck har mer intuitivt att 3% 5% minskning av bränsleförbrukningen, är detta ett mycket viktigt värde för kunden.

Omnämnandet av komfort, Michelin design arv av de många bilteknik är komforten återspeglas i produkten. I det sistnämnda innan intelligent Internet-anslutning ger Michelin nu kunder med intelligent produkt av tre kategorier, den första kallas Wecheck, kan det vara från en komplett hårdvara, mjukvara och tjänster team, för att ge Daxing flotta tjänster, först två typer kallas WeManager tjänster som tillhandahåller tjänster i hela landet med mer än 1600 leverantörer återförsäljare, tredje samtal kundvård med föraren, är det första projektet för närvarande i Kina för att lansera en smart testsystem tracking alkohol som kan fjärr klar förstå förarens alkoholhalt föraren för att ge en säkrare skydd i blodet.

Detta är mer omfattande fordonets prestanda index, Michelin och Jiangling tunga lastbilar delar en gemensam utveckling koncept, för att garantera säkerheten, hållbarhet och komfort samtidigt som kunderna att maximera värdet, den integrerade användningen av de lägsta kostnaderna.

http://www.360che.com/news/170320/77468_all.html

Översatt via Google

Volymer ?

Räkna med att en topp till 13 liters väger några hundra kilo och att både block och topp till 9 liters väger över 400 kilo.

Intialt 10.000 motorer …ökande därefter
 
Engine production at the JMC/Ford joint venture’s new US$82 million facility was expected to launch in the second half of 2015 and initially build up to 10,000 engines a year. 
Detta blev tydligen försenat runt 18 månader men nu är de igång.
Se upprinnelsen på min tidigare sida
mera bakgrund från 2012
 ———
Start den 2 juni 2017
Ford motorteknik Taiyuan av monteringsbandet, hjälper Jiangling tunga lastbilar ”Heroes expedition”

 

    2 juni av Jiangling Automobile Co, Ltd produktion av tungt tunga dieselmotor Ford Ecotorq officiellt av monteringsbandet i motor produktion bas i Taiyuan. Detta är den andra i april efter Shanghai Auto Show debut, en annan viktig milstolpe i utvecklingen av tunga lastbilar Jiangling.

Många ledare och media gäster från Taiyuan kommunstyrelsen, Jiangling Group, Jiangling Motors Co, Ltd och Jiangling Automobile Co, Ltd tunga deltagande och bevittna denna viktiga ögonblick.

    Tunga lastbilar motormodeller är ”hjärtat”, en bra motor, vikten av självklara. Offline motor, tunga lastbilar Jiangling Ford Ecotorq9 importeras från Europa och 13 liter liters dieselmotor familj, är motorprogrammet Ford Otosan kommersiella fordon europeiska R & D Center, den senaste utvecklingen av en ny generation av tunga motorer, i enlighet med världsklass tunga motorer standarden noggrant utarbetad, bränsleförbrukning, tillförlitlighet och styra buller och vibrationer och hårdhet (NVH) prestanda och avgasutsläpp i världen ledande nivå.

Det är värt att nämna att den här gången av monteringsbandet Ford Ecotorq13-liters dieselmotor och European Synchrotron utvecklas och tas i produktion, betyder det att JMC kommer att representera Fords senaste europeisk teknik tunga lastbilsmotorer med ”noll tidsskillnaden” tillvägagångssätt introducerades till Kina, som fortfarande är i branschen första gången.

Den första av monteringsbandet motorn har 360 hästkrafter 9 liter, 13 liter och 13 liter 390 hk 420 hk effekt tre olika motorer, traktorer möta de olika marknadssegment som dumprar, lastbilar och specialfordon till kundernas behov , uppföljning kommer att sättas i en större hästkrafter och 13 l 13 l 480 hk 500 hk motor.

Motorn använder en kompaktgrafitjärn cylinderhuvud gjutning och sintring teknik, ansöker om patentskydd i Kina, är kompaktgrafitjärn gjutning den internationella avancerad teknik, jämfört med konventionell grått gjutjärn, kompaktgrafitjärn draghållfasthet för 1,8 gånger, 1,9 gånger utmattningshållfastheten kan motorn skall kompaktgrafitgjutjärn tunnaste väggtjocklek av endast 3 mm, vikt 10% till 20%.

Tack vare omfattande användning av avancerad teknik, är motorn på bränsleekonomin mycket fördelaktigt, enligt uppgifter som publicerats av ministeriet för industri, relativt liknande produkter kan minska bränsleförbrukningen med ca 10%.

Tillförlitlighet och hållbarhet har alltid varit traditionella styrkor Ford Europe motor, för att till fullo tillräckliga skäl förvänta sig att motorn har en bättre prestanda.

Motorljud och vibrationer kontroll (NVH) kontroll är ganska bra, den maximala brus under acceleration hos fordonet är 69 dB lägre än liknande inhemska produkter runt 9 dB och 75 dB med hänsyn till den mänskliga erfarenheter är den övre gränsen för komfort . Detta är för närvarande mycket sällsynt, kan effektivt styra bullret människor känner sig bekväma i motorn, användare kan effektivt minska förarens trötthet.

På miljön, den nuvarande produktionsmodeller till fullo uppfyller nationella V utsläpp av utsläpp av kväveoxider är faktiskt ännu lägre än det nationella V standard 35%, kan uppgraderas när som helst enligt State VI emissions efterfrågan.

Till detta utmärkta prestanda lokalisering av motorn, till Jiangling Motors bygga en ny bas motor i Taiyuan. Base motorn 280 tunnland mark planering, långsiktig planering årlig produktion på 80.000 tunga cylindervolym, fasas byggprojekt. För närvarande den första fasen av projektet har avslutats och acceptans för att möta den årliga produktionskapacitet av 12.000 motorer. ( det är alltså beräknat en mer än 6-dubbling framöver) 

Fords motorbasen i genomförandet av produktion ledningssystem från Ford experter som det övergripande ansvaret i enlighet med standard Ford utveckling och produktion av motorer i April 2017 antogs formellt Ford certifiering.

För att säkerställa kvaliteten på kärn utrustning motor, motorbearbetning, hening maskiner, CMM och andra produktionslinjer importeras från Tyskland och England att, i enlighet med Fords fabriker i Europa.

På det löpande bandet, eftersom den automatiska beläggningsroboten, effektivt garantera de förseglade viktiga delar, och också inrättat ett flertal mätstationer och att säkerställa tillförlitligheten och den elektriska pistolmomentvärdet för kildelen.

Motor hållbarhet och prestanda för FoU labs att färdigställa bygget och tas i bruk fram till nu har motorn avslutat totalt 18 miljoner kilometer uthållighet bänk.

    ”Vi måste först av sin vinst.” Egenproducerade en högkvalitativ motor, för många inhemska tunga lastbilar affärer, är detta drömmen om saker.

    Motorn framgång av monteringsbandet, på uppdrag av JMC tunga lastbilar i motorn har redan en stark styrka. Som bransch ny armé, efter den fantastiska debut på Shanghai Auto Show ”Iron Man” tunga lastbilar, tunga lastbilar Jiangling återigen chockade branschen, Jiangling tunga lastbilar göra människor har beslutsamhet och styrka imponerande.

Avancerad motorteknologi från Ford kommer Jiangling tunga lastbilar till stor hjälp i sin ”Heroes expedition.” Jiangling tunga lastbilar, Ford denna gen med en stark, hög kvalitet tunga lastbilar, har en stark potential att bli branschens Dark Horse i tid, kommer att sätta igång en flodvåg av industrins förändring av situationen.

http://www.jmc.com.cn/contents/1565

————-

Med 80.000 av bandet med bara CGI-motorer ( både block och topp i 9-liters och topp i 13-litersmotorn så snackar vi om volymer på ca 600.000 ekv. Minst. Den initiala produktionen på 12.000 motorer blir redan märkbar under andra halvåret i år. Det blir spännande att följa JMCs försäljningssiffror.   


					

Jubileum

Sedan starten i febr 2013 så har fantastiska 254.300 besökare varit inne på någon av mina sidor.

 

Tack för all uppmuntran

 

det senaste året har  92.304 besök registrerats. Anmärkningsvärt att Kina har haft 9017 besök. Den betyder ett snitt på 24 kinabesök om dagen. Ett i timmen dygnet runt.

OPOC-artiklarna är troligen en orsak.

欢迎所有感兴趣的OPOC – 中国

POPULÄRASTE PLATSER
110 av 227
Plats Besök % Besök
1. Sverige 20 023 21,69 %
2. Kina 9 017 9,77 %
3. Ukraina 6 522 7,07 %
4. Ryssland 6 079 6,59 %
5. California 4 112 4,45 %
6. Turkiet 2 984 3,23 %
7. Tyskland 2 897 3,14 %
8. Okänd (USA) 2 621 2,84 %
9. Nederländerna 2 553 2,77 %
10. Frankrike 2 257 2,45 %

Stämman i Maj

Från stämman 16 maj 2016

 Om Dawson, VDn
”Han konstaterade också att milstolpen tre miljoner motorekvivalenter kan uppnås med de program som för närvarande är under serieproduktion och de program som är godkända och planerade för produktion hos SinterCasts gjuteripartners.”
 
Detta mina vänner innebär att vi får minst 7:50  kr i utdelning när vi har den volymen under ett helår. 
 
Vi backar ett år………..Det var i Q2 rapporten 2015 som Dawson sade 
” Nuvarande serieproduktionsprogram har potential att ge mer än 2,5 miljoner motorekvivalenter och med de godkända programmen som är under utveckling ges möjligheten att passera milstolpen på tre miljoner motorekvivalenter med ytterligare tillväxtmöjligheter”
 
Man har nu alltså  passerat ” under utveckling” och bytt ut detta mot ”godkända och planerade för produktion” under det senaste året.  En klar skillnad
 
Ytterligare ett år tidigare 2014 Q2 sade han såhär ”Det bedöms att de program som för närvarande är i serieproduktion, har en potential att uppgå till cirka 2,5 miljoner motorekvivalenter när alla program når full volym. Ungefär lika många motorekvivalenter kan komma att erhållas från de program som nu är under utveckling.”
 
Utvecklingspotentialen är alltså 5 milj  på lite sikt. 
 
 
Det är troligen inte så värst långt borta eftersom detta grundar sig på redan igångsatt eller godkända produktioner som var kända för mer än ett år sedan. . Så värst lång tid innan produktion blir den inte godkänd. Teksid tror jag har en stor roll i detta. 
 
Jag räknar med flera produktionsstarter under 2016. 
 
Visst märker jag ord och skiljer på nyanser men jag är rätt så övertygad om det är så man skall läsa rapporterna från Sintercast. 
——————-
 
Kommentar
 

Ja, det är en nyansskillnad men en viktig sådan. Mycket hänger säkerligen på Teksid, vars system ännu inte skeppats. Väntar fortfarande på tullen. Han nämnde att det kan dröja in i Q3.

3,5L Ecoboost avskriver nu även jag. Steve nämnde att Ford plöjt ner alldeles för mycket pengar i nuvarande motorn och att man därför inte kan byta  ut den innan ekonomiska livslängden på programmet är slut.

Ladle Tracker kommer inte vara något Sintercast kommer göra grova pengar på, i samma storleksordning som systemen, men är ett sätt att stärka Sintercast varumärke och hjälpa kunderna att få bättre flöde i produktionen,  och mindre kassation. Man kommer fokusera på CGI, eftersom detta är där dom stora pengarna och marginalerna finns.

Steve var även mycket säker på att alla fem vågorna kommer fyllas. Vi kan alltså räkna med en radmotor ganska snart. Mitt tips är Volvo och Skövde. (På avdelningen nyanser log Steve väldigt nöjt när gästföreläsaren pratade om Skövdeverken, där han gjort lite arbete i sin forskning )

Cummins på gång med flera CGI-block?

Bild på Cummins QSK95 som har Sintercast CGI i topparna

it’s certainly a possibility. ”

 
 
 
 
 
When asked by SAE Magazines if the CGI block would be used in other Cummins applications, Katzenmeyer said it’s certainly a possibility. “It’s a choice of does it make sense for a particular engine or for a particular market because it does have other attributes, such as the material being a little harder to machine. We have to understand all the trade-offs to evaluate for other projects.
Kolla utvecklingstiden för deras nya CGI-motor ISV5.0 
 
13 år. Det är en trög bransch. 
De har redan TVÅ modeller med CGI
Dels den kända ISV5.0 i blocket och dels den mer okända värstingen
QSK 95 i toppen som omnämndes i rapporten
Series production of CGI for industrial power applications also contributed to the positive 3Q results for SinterCast, up 40% versus 2014. “This growth was primarily derived from the continued increase of the General Electric locomotive cylinder head,” according to the release, “and also benefitted from the start of production of the new Cummins QSK95 industrial power engine during the quarter.”
den är stor
Kanske inte så många, men TUNGA

OPOC i flygplan

Bildresultat för unmanned aircraft systems uavs design development and deployment

 

Varför är det så osannolikt att kinesisk militär kan komma att använda OPOC-motor i flygplan?

Detta är något som den amerikanska armen åtminstone tittade på för ganska många år sedan

Se t ex denna från 2005:
http://cafefoundation.org/v2/pdf_tech/MPG.engines/PAV.Engines.OPOC.NASAGlenn.pdf
Här visas bilder som ganska tydligt visar att OPOC inte är en ren skrivbordsprodukt, utan att man är nära en slutlig produkt.

Kikar man mer specifikt på ”flygplan”, kan man bl a hitta följande rapport ”Unmanned Aircraft Systems Roadmap 2005-2030” i vilken OPOC nämns. https://fas.org/irp/program/collect/uav_roadmap2005.pdf

There are currently several ongoing efforts to develop small JP5/8 fuel burning engines in the power classes and power to weight ratios being discussed here, including lightweight versions for aviation applications. For example, the opposed cylinder (OPOC) engine development program (FEV Engine Technology, Inc.) is developing a light weight, high powered diesel engine that is being sized for the A160.

 

I en presentation från 2008 har den amerikanska militären med OPOC bland framtida system.
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a505311.pdf

Den OPOC-motor som USA:s armé avser är utvecklad av Advanced Propulsion Technologies, Inc. (APT) i samarbete med FEV. Läs mer om motorn här: http://www.propulsiontech.com/opocfamily.html

 

EcoMotors har skapats i kölvattnet av APT, för att ta med sig tekniken till den civila sidan, och Peter Hofbauer har funnits på ordförandeposten i båda bolagen. Här finns lite av historiken:
http://www.xconomy.com/detroit/2011/01/24/ecomotors-founder-peter-hofbauer-says-company-is-inking-customer-deals-eyeing-production-facility-in-michigan-for-its-opoc-engine/

Founder and Inventor

Prof. Dr.-Ing. Peter Hofbauer, (Founder, Inventor) is an internationally recognized innovator and successful developer of advanced powertrains. Peter Hofbauer conceived, developed and brought into mass-production the first, and now highly successful, VW TDI Diesel engine. Even today, the VW TDI enjoys the highest power density of any high-speed passenger car Diesel engine in its class. Previously, Prof. Hofbauer enjoyed a 20-year career at VW, culminating as the Vice President of Powertrain Development. Today, Prof. Hofbauer is developing the extremely efficient and unprecedented lightweight OPOC (opposed piston opposed cylinder) engine. Prof. Hofbauer currently serves as Chairman and CTO of EcoMotors, Chairman of the Board of Directors for Advanced Propulsion Technologies, Inc. (APT), and Vice President for Combat Advanced Propulsion (CAP), LLC.

 

”Från 2013
http://www.defenseinnovationmarketplace.mil/resources/08_2013ATIP_4.2-SURVIVABILITY-MOBILITY.pdf

 

Sambandet mellan civil och militär produktion av OPOC framgår alltså ovan och när det gäller den sistnämnda finns det även nyare information. Följande från 2014-08-25 har L-3 Combat Propulsion Systems som författare och här tydliggörs det vilka fördelar man ser med OPOC.

http://ww2.esd.org/GVSETS/PDF/P&M/PM_1530_KacynskiKenneth_08052014_1728.pdf

 

tack Urban

Sintercast satsar på en stor breddning av sin teknik

 

Bildresultat för järngjuteri

Sintercast ur Q4 rapporten 2015
” För närvarande utvecklar SinterCast användningen av sitt kunnande inom termisk analys för att styra produktion av segjärn, innefattande mätanordningen för den skräddarsydda termiska analysen av segjärn, samt optimering av de metallurgiska sambanden. SinterCast utvecklar även andra teknologier, inom området för den termiska analysen och där utöver, för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom järngjuteriindustrin.”

Nu börjar det ta sig.

Det är en gigantisk marknad när man nu uppenbarligen siktar in sig på den totala järngjuterimarknaden.

2015 så göts det ca 0,1 milj ton av CGI genom marknadsledaren Sintercast. Det göts samtidigt 50 milj ton gråjärn och 25 milj ton segjärn.


Detta kan vara hur stort som helst. Marknaden för gråjärn är alltså 500 ggr större än för CGI för närvarande. Segjärnsmarknaden är 250 ggr större än CGI. 
 

CGI kommer att öka men inte alls till de nivåerna som gäller för grå och segjärn. Visst kommer det aldrig att vara aktuellt att gjuta några stora andelar av grå och segjärn med teknik från Sintercast men en liten del av den totala marknaden räcker för att det blir ofantliga intäkter.

 

 
Vilka produkter som Sintercast tar fram vet jag inte och inte heller affärsmodellen för dessa. 
 
Onekligen spännande, men man önskar att de kunde säga mer. 

Vi pratar alltså om gjutningar till vindkraftverk, generatorer mm

Bildresultat för vindkraftverkBildresultat för generatorBildresultat för opoc

Det fanns en tid när man avfärdade Sintercast som ett ” enproduktsbolag” och därmed var det extra känsligt för konkurrens. Det är långt ifrån det nu.

Det går bra för Sintercast, men inget syns på kursen

uppdaterad 31 jan

Dags att vakna

 

Bildresultat för sover dåligt

 

Nu får det vara nog. Följande produktionsstarter är annonserade för första halvåret och ingen reaktion kommer från marknaden.   

                                                                                                                                                      1.

Den 1 april – Ford Fusion ( Mondeo) Sport, vår 2,7 liters V6 bensinmotor i en modell som i grundutförandet säljer ca 500.000 om året.

Beräknad produktion/år100.000    = 100.000 ekv
 
2.
Den 27 jan–Paccar MX-11 lastbilmotor till Paccars USA-marknad, DAF sålde 5000 om året under dess första två år i Europa. Paccar säljer ung 
samma antal lastbilar i EU som i USA d v s 60.000
Beräknad produktion/år           5-10.000 ——– 45-90.000 ekv
 
3.
Försommaren-Lincoln Continental och MKZ  kommer med en ny 3 l V6 som är byggd som Fords 2,7 l V6a i CGI 
 
4.
Redan igång–Nissan Titans Cumminsmotor på 5 l.  Nissan har höga mål för dess försäljning. Toyota Tundra väntas att komma med samma motor men det räknar jag inte in. 
——————————–
 
Ang p 3-4 så har Dawson sagt att 
 
“Nya motorer och fordonskomponenter ger viktiga tillväxtmöjligheter för SinterCast. 
Om Lincoln Continental och Nissan Titan uppnår sina angivna försäljningsmål finns potentialen att tillväxten erhållen från dessa två bilar, 
kan utöka vår nuvarande serieproduktionsvolym med 10 %.”                                                                                                                                                                                  
Detta ger 200.000-240.000 ekv
 
 
Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                           345.000-430.000 ekv
 
 
Det skall inte var möjligt att höja produktionen med 20 % UTAN att detta får någon som helst inverkan på kursen. Vi talar om en resultathöjning runt 1;50 per aktie. 
Det borde värderas till minst 30 ggr d vs 45 kr på kursen. 
 
INGET händer. Man kan ju ha åsikter om att den nya produktion inte på  långa när når upp till dessa estimat men att den helt går vid sidan om utan någon höjning är väl till att ta i?
 
Kan det kanske bero på att både MX-11 s och Ford Fusion Sports intåg i USA har såvitt jag kan se  helt missats i ngn PR från Sintercast?
 
Det skall bli mycket intressant att se hur mycket man har höjt produktionsprognosen till vid Q4-rapporten. Från det som varit hugget i sten sedan flera år på 2,5 milj till — ? 
Framtiden? ………DEN SER LJUS UT

NUMBER OF DIESEL CHOICES

There are 49 diesel options today; by the end of 2017 we expect 61 total options for diesel (cars, pickup trucks, and SUVs).*

TODAY’S TALLY (2016 )
32 Passenger cars and SUVs  AND 17 Pickup trucks and vans
TOMORROW’S PROJECTED CHOICES
43 Passenger cars and SUVs   18Pickup trucks and vans

FRÅN

http://www.dieselforum.org/diesel-drivers/clean-diesel-vehicles-available-in-the-u-s

 

COMING SOON!

 • AUDI A3 SPORTBACK TDI
 • AUDI A4 TDI
 • AUDI Q7 PLUG-IN HYBRID TDI
 • AUDI R8 TDI
 • BENTLEY BENTAYGA
 • JAGUAR XE 20D
 • JEEP WRANGLER ( Vår V6a från VM Motori)
 • MAZDA6 SKYACTIV-D
 • MERCEDES-BENZ C300 BLUE TEC
 • MERCEDES-BENZ GLC BLUE TEC
 • PORSCHE MACAN DIESEL
 • TOYOTA TUNDRA  ( det är med vår Cumminsmotor tror jag.)

 

Sedan verkar det troligt att Fords F-150 kommer till sommaren med en diesel. Vår diesel från Dagenham.

http://www.autonews.com/article/20160128/OEM04/160129849/ford-aiming-for-pickup-fuel-economy-crown-preps-diesel-powered-f-150

Det gör ju inte saken sämre. Det är lite hemligt än så länge så jag lägger inte den i listan ovan.

 

 

Vi tar det en gång till

 

Produktionsprognos för nuvarande produktion

Den nuvarande prognosen på 2,5 milj ekv har inte höjts sedan 2013 och inte egentligen sedan 2011. 

 
Det är nu frågan hur mycket den kommer att höjas vid den kommande rapporten. ATT den höjs är klart. 
 
Påverkan bör komma från;
 
 
1. Cumminsmotorns start av produktion till  Nissan Titan under Q3
 
2. Räknar man även inte en produktion av samma motor till Toyota Tundra? Det borde man göra om det är klart att den kommer.
 
3. Förhöjning av Fords 2,7 l-produktion  som skall komma i Lincoln och icke minst Ford Fusion/Mondeo Sport. Den kommer redan till sommaren. 
 
4. Förhöjning av Fords Dagenhamproduktion av deras 3 l V6a som kommer i F-150 alternativt Ford 4,4 liters V8 från Mexico som hittills bara gått på export till Land Rover i EU. F-150 med diesel  kan komma redan till sommaren
 
5. Förhöjning av VM Motoris  produktion av 3 l V6an som skall komma i Jeep Wrangler. 
 
6. Förhöjning av Paccars volym av MX-11 när de även börjar exportera till USA av MX-11 som börjar säljas där i januari
 
7. Det kan t o m bli  så att den säkrade Ford-produktionen av deras nya 3l V6a till Lincoln kommer med i prognoserna
Om inte olika projekt faller ifrån och man minskar produktionen av ngt annat så bör det bli en rejäl höjning.  
 
Om p 1 tillsammans med p7 skall motsvara 10 % av den nuvarande produktionen enl PR
 
”Om Lincoln Continental och Nissan Titan uppnår sina angivna försäljningsmål finns potentialen att tillväxten erhållen från dessa två bilar, kan utöka vår nuvarande serieproduktionsvolym med 10 %.”
 
Alltså om bara p 1 och 7 motsvarar ca 220-240.000 ekv då kan vi tala om en sammanlagd volym på avsevärda tal. Börja räkna och se. Det kan hamna runt 2,8-3 milj beroende på hur man räknar.  
 
Formuleringen ”De nuvarande serieproduktionsprogrammen bedöms ha potential att kunna ge ungefär 2,5 miljoner motorekvivalenter vid full volym.” innebär som jag ser det att så snart man har startat upp en viss produktion så kan och bör man annonsera de beräknade produktionsutökningar av samma motor som framledes är kända för Sintercast.
 
Allt sammantaget ser det mycket bra ut.
Mycket bättre än vad kursen återspeglar. 
En liten punkt till
Sintercast leverade en 3000 plus-anläggning till kinesiska ASIMCO under 2015 och den testades på plats och var fullt godkänd den 17 aug för att tas i produktion under Q3. 
Produktionen är i första hand avsedd för 
 
“Installationen av SinterCasts teknologi i vårt gjuteri för motorblock och cylinderhuvuden i Shanxi, markerar ytterligare ett viktigt steg för ASIMCO som en ledande leverantör av komponenter till bilar och tunga fordon”
Den produktionen bör också synas i prognosen……………..
Dessutom kan jag inte undgå att nämna de tre Teksidaanläggningarna som står i Portugal, Mexico och Brasilien. De kommer att bli värdefulla tror jag och speciellt Brasilienanläggningen som man verkar vara nära till volymproduktion ” För att stödja framtida serieproduktion i stora volymer, valde Teksid do Brasil System 3000 Plus-teknologin, ”
och en sista. Glöm inte GM, de är på väg med en uppgraderad 6,6 l V8 och den tror en hel del att den kommer att ha CGI i blocket. Den tidigare på hyllanlagda 4,5 l V8 kan också få nytt liv. GM kan alltså komma att överraska.