Segjärn – Ductile iron

 

 

Ur årsredovisningen för 2014

 

SinterCast kommer även att använda sin tekniska expertis inom termisk analys och gjutjärnsprocesstyrning för att utveckla och lansera nya teknologier utöver kärnmarknaden för CGI

 
Segjärnsteknologin är en viktig del av vår tillväxt och diversifieringsstrategi och vi kommer att fortsätta med det tekniska och kommersiella utvecklingsarbetet under 2015, med en tydlig målsättning att få ut teknologin på marknaden
 
——————————–
vidare
Segjärnsteknologiutveckling Genom att bygga på kärnkompetensen inom termisk analys, stelning av gjutjärn och processtyrning, har SinterCast åtagit sig att utveckla styrningsteknologi för segjärn. Likt CGI, tillverkas segjärn med kontrollerad tillsats av magnesium och ympmedel. Dock är tillsatserna högre, vilket omvandlar grafitpartiklarna till sfärer. De sfäriska grafiterna ger högre styrka och stelhet jämfört med CGI, men sämre värmeledningsförmåga, gjutbarhet och maskinbearbetning. Därför används segjärn främst för säkerhetskomponenter såsom fjädringskomponenter och stora väderkvarnsgjutningar. Segjärn och CGI patenterades första gången på samma dag 1949, men på grund av det större processfönstret, utvecklades segjärnet snabbare och den globala produktionen är ca 22 miljoner ton per år. Genom att tillhandahålla information som möjliggör för gjuterier att proaktivt genomföra kontrollaktiviteter, är SinterCasts termiska analysteknologi avsedd att förbättra kvaliteten och produktionseffektiviteten av säkerhetskritiska och svårtillverkade komponenter i segjärn. Affärsmodellen för segjärnsteknologin kommer främst baseras på försäljning av system för styrning samt förnödenheter för provtagning.
SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.
—————————-
 
Det  är första gången som Dawson nämner en kommersialisering under 2015. Spännande med tanke på att det årligen tillverkas 25.000.000 ton segjärn mot 100.000 ton CGI  ( 0,4 % )
 
Ett nytt friskt verksamhetsben håller på att ta form.  Har kunder väl insett att de kan tjäna pengar på detta genom att få ett bättre och jämnare segjärn och använda mindre magnesium så kan detta bli en världshit.