Redeye nu med två analyser

Det ger en fingervisning av vad som sannolikt kommer

 Den första analysen

 

Bill Gates – Rena dynamiten för SinterCast

http://www.redeye.se/aktiebloggen/sintercast/svenskt-foretag-bakom-bill-gates-game-changer

Redan under nästa år bör det bli vinster på 28-35 Mkr vilket bör generera utdelning på 4-5 kr per aktie. Antal aktier 7,1 miljoner

Absolut lägsta motiverat värde 252kr, (utdelning 4kr * 63 = 252kr). I absolut lägsta värde finns uppsida för teknologivärde och utdelning i det högre häradet av 4-5 kr. 252kr är även oräknat pipeline på motorprojekt under utveckling samt oräknat potentialen av EcoMotors eventuella genombrott. Det är även oräknat potentialen inom en annan marknad. Den för segjärn.

Kommentar:

Kursberäkningarna är inte helt orealistiska , men det måste sjunka in först. Vid en PR från Sintercast som bekräftar att den fabriken i Kina som just håller på att gå i produktion är densamma som skall börja producera OPOC-motorer . Då smäller  det  kursmässigt. Detta med OPOC-motorer är en helt ny sektor och som kan bli en verklig GAME CHANGER inom hela fordons och kraftindustrin. Det är inte längre tal om vilken CGI-andel det skall komma inom bensinmotorer och dieselmotorer. Det nya kan heta OPOC-motorer och finns inte alls med i de ” fem utvecklingsvågorna” Sintercast presenterade för ca 10 år sedan.  En ny förväntningspotential med åtföljande kursrusning kan komma och den är mycket svår att beräkna.

———————–

 den andra

Nästa Höströkare…

http://www.redeye.se/aktiebloggen/sintercast/nasta-hostrokare

Aktien bör under hösten ackompanjeras av fina bolagspm. I takt med dessa samt ökad marknadsförståelse för EcoMotors bör vi framöver kunna närma oss det absolut lägsta värde på 252 kr som grundligt motiveras i bloggen jag länkat till. Sen bet plus minus 84 kr.