Davegårdh med en ny krönika och flaggning för Sintercast

Davegårdh är numera knuten till förvaltaren Allra som har 10 miljarder att förvalta

 

 

Björn Davegårdh som har ca 40 år i gamet har ju tidigare liknat Sintercastaktien vid en blivande ”sedelpress”.

”SinterCast har nästan alltid fått gliringar och efterslängar i pressen, men för en dryg vecka sedan hade faktiskt Dagens industri en riktigt seriös artikel. Det är också ett bra tecken. På några års sikt är SinterCast en nästan säker sedelpress. Fler och fler kommer att upptäcka det och vi behåller våra aktier”

https://www.nordnet.se/mux/web/analys/experterna/expert/kommentar.html?expert=DAVEGARD&id=1551

 

Det var dock ett tag sedan. Nu har han nyligen nämnt bolaget i en ny krönika

 https://allra.se/aktuellt/kronikor/2014/storfoeretagen-vaerderas-efter-foertjaenst

 

 

Leta bland småbolagen
Den som är ute efter fynd ska leta bland småbolagen Varken tidningar eller analytiker följer dem särskilt noga. Jag jobbar med en kombination av olika variabler där bolagets produkter alltid står i centrum.  Tyvärr tar det ofta betydligt längre tid än vad man tror att få ut nya produkter på marknaden. Ett bolag som fått känna av det är Sintercast. Bolaget har jobbat i 30 år med sin processkontrollteknologi för framställning av kompaktgrafitjärn (CGI). Vid flera tillfällen har det sett ut att bli ett riktigt genombrott, men varje gånga har mattan ryckts undan.

Ökar takten
Kompaktgrafitjärn används främst i motorblock och har överlägsna egenskaper och väger mindre än andra material. I motsats till vad många tror går Sintercast numera med vinst även om den är blygsam. Nu skalas produktionen upp och ligger på en årstakt på 1 800 000 motorekvivalenter (motsvarande personbilsmotorer) per år. Den kommer att öka successivt till 2,4 miljoner motorekvivalenter. Här ingår också Fords nya bensinmotor. Det händer mycket i Sintercast med nya installationer och samarbeten i Kina. 2019 räknar Sintercast med en volym på 4,7 miljoner motsvarande ca 125 miljoner i intäkter. Då hamnar resultatet kring 90 miljoner kr. Till detta kommer helt nya motorprogram som vi idag inte vet så mycket om. Dessutom kommer alltfler komponenter, utöver motorblock, att tillverkas i CGI. Om dessutom den så kallade OPOC-motorn blir succé kan det bli riktigt kul.

.

 Kommentar;

Han är påläst om OPOC-motorn. De flesta vet inget alls om denna nya motortyp.