Sintercast mot nya rekord

”Vidare bedöms att de program som för närvarande är i serieproduktion, har en potential att uppgå till mer än 2,5 miljoner motorekvivalenter när de når full volym. ”  ur Q1-rapporten

Detta innefattar den Ford-motorn som just har gått i produktion för att svara för ” mer än 300.000 ekvivalenter” om året. Det kan mycket väl bli mera om orderna som just tas emot pekar på ett stort sug. Den är i full sving på Tupy för att hinna hela vägen till de färdiga pickuperna F-150 till leveransen den 20 oktober. Man brukar räkna med ett måste på tre -fyra månaders framförhållning för gjuteriet. 

 
I dessa 2,5 milj ingår däremot INTE Cummins V8a som börjar produceras sent under året och den kinesiska specialfabriken för CGI som lär vara färdig. Tror alla den kommer att stå och damma?

Ta bort de negativa skygglapparna och se vad som håller på att hända. Jag räknar med en årstakt i slutet av detta året runt 2,4 milj ekv. 

Ett så bra köpläge infinner sig sällan.