Ett inlägg på Redeye från 2008

SinterCast: på väg mot ett världsgenombrott

SinterCast har efter nästan 20 års utveckling precis nu nått stadiet då man skall börja skörda 20 år av process och marknadsutveckling. SinterCast har en unik möljighet att kombinera en 50% årlig tillväxt med att kunna växla tillbaka generade vinster skattefritt till aktieägarna.

Bolag SinterCast
Rek. KÖP
Kurs vid analys 41.00
Aktuell Kurs 74.75
Förändring +82.3%

Kursgraf

När världens vägtransporter skall minska sin miljöpåverkan tvingas motorfabrikanterna höja kompressionen i  förbränningsrummet samtidigt som man arbetar med få in mer luft och bränsle genom att trycka ihop bränsleblandingen med enkla eller dubbla turboaggregat.

De högre trycken har ökat behovet av CGI-järn då nuvarade  gjutjärnkvaliteterna inte längre räcker till. CGI-järnet är starkare, styvare och utmattas långsammare än gråjärn och aluminium. Materialegenskaperna är dessutom så bra att produkterna blir lättare än om samma funktion tillverkas i aluminium. Detta åstadkoms med att man klarar att bygga CGI-gjutgodset tunnväggigare.

CGI-järn har varit känt som material under över 50 år men det är först efter att SinterCast tagit fram en robust metod för att tillverka järnet och dessutom drivit på verktygsmakarna för att ta fram bra metoder och verktyg för bearbetning som fordonindustrin vågat ta steget att börja använda materialet.

Pionjärer på att använda materialet är premiummärken som Jaguar, Land Rover och Audi.

Under 2008 började dessutom ledande lastbilstillverkare leverera lastbilmotorer gjutna i CGI-järn. Såväl Volvo som Scania är enligt pressuppgifter CGI-motorer på gång.

Under 2009 börjar det masstillverkas turboladdare gjutna i CGI-järn från SinterCast.

SinterCast är solklar marknadsledande på att leverera system för att möljliggöra en konsistent kvalitet vid gjutningen. Minst hälften av världens motorgjuterier har samarbete med SinterCast.  De flesta av världens tillverkare av större fordon har projekt på gång som kommer att lanseras de närmaste åren.

SinterCast CGI-järn används tex till motorer, turbohus, grenrör i moderna fordon byggda för att minimera energiförbrukning och klara de utsläppsnivåer som krävs i många länder från år 2010.

SinterCast har fram till och med 2006 lagt ned cirka 600 MEK på att utveckla och patentera framställningsmetoder samtidigt som man utvecklat marknaden. Under dessa nästa 20-års tid har man endast haft mindre intäkter när man levererat system och service till gjuterierna.

År 2007 var det första året då licensintäkterna från gjuterierna ( inkl försäljning av unika förbrukningsvaror ) översteg 50% av kostnaden för att driva verksamheten.

Under 2008 kommer licensintäkterna öka till 80-90% av kostnadsmassan.  Licensintäkterna ökar nu i en takt på över 50% per år och min bedömning är att den kommer öka än snabbare under det 2009 då vi kan förvänta oss att se upp till 10 projekt som når stadiet att de börjar gjutas för att kunna nå marknaden till 2010 års fordonsmodeller.

Licensavgiferna på de objekt som SinterCast deltar i utvecklingen kommer bedömmer SinterCast inom 5 år kunna uppgå till i storleksorgning 135 MSEK vid en USD-kurs på 7 SEK och en EUR kurs på 9,60. Denna siffra skall jämföras på de 14 MSEK licensavgifterna gav 2007. 10 ggr ökade licensavgifter på 6 år ger en tillväxt på 50% / år i snitt även framåt). Jag bedömmer att de totala kostnaderna vid licensintäktsnivån kommer att kunna hålla sig vid 35-40 MSEK vilket innebär att vinsten före skatt skulle bli ungerfär 100 MSEK/år inom 4-5 år ( 18 SEK/aktie). Att ansätta P/E tal tillväxtföretag överlåter jag åt läsaren.

Eftersom affärmodellen likt bygger på licensavgifter vid produktion och verksamheten under fjärde kvartalet kommer att vi ett nollresulat kommer volymökningarna framöver kunna generara ett kassaflöde som att kunna skicka över aktieägarna istället för att som i andra bolag bindas upp i ett ökat rörelse kapital. Dessutom behöver inte SinterCast skatta för de första 600 vinstmiljoner på man har förlustavdrag som till största delen inte är aktiverade. Förlustavdragen i SinterCast gör att man kan göra vinster på 110 SEK/aktie innan behöver betala skatt !

Aktien står idag kring 45 SEK/ aktie efter att ha rasat 70% sedan förra sommaren och med hela 50% senaste månaden. Anledningen till raset rädsla för att SinterCast tillväxt kraftigt påverkas av att:

  • *Att fordonsindustrin volymer satt sig rejält (25-35% ) det senaste kvartalet pga av finansturbulensen

  • *Att de amerikanska bilindustrin som samtliga arbetar med CGI-projekt med planerad billansering under 2010 ( gjutningstart 2009) förutom sin kronisk dåliga ekonomi nu även fått akuta ekonomiska problem.

  • *Att SUV/Pickup marknaden minskat i USA då grund av det till och med sommaren galoppernade oljepriet

Risken för SinterCast vid ett värsta fall scenario  med betallninginställelse för Ford eller GM är dock mycket begränsad då:

  • *SinterCasts teknologi gör det möljigt att göra mer bränsleeffektiva bilar, bussar och lastbilar och detta kommer att fortsätta att efterfrågas oberoende av vem som leverar motorn.

  • *SinterCast har de flesta tillverkare på sin kundlista och är därmed inte utelämnande till någon enskild fordonstillverkare.

  • *SinterCast redan i sina volymscenarios ( 135 MSEK inom 4-5-år) redan reviderat ned kommande SUV/ Pickupvolymer i USA med 60% -75%. Detta har inte alla noterat då annat samtidigt vuxit och volymsscenariot framåt kunnat ligga fast.

Troligen begränsas effekten till att tillväxten 2009 blir något mindre explosiv än annars och att manen på kunderna delvis blir nya.

  • *SinterCasts scenario med 135 MSEK i licensavgfter  inom 5 år bygger på en marknadsandel på ungefär 25% samtidigt som man är totalt marknadsledare och skyddat av patent kan vara en försiktig uppskattning

  • *Företaget har en unik potential att växa 50% /år utan att binda upp vinsterna i rörelsekapital

  • *Förlustavdrag att de första 600 MSEK i vinst blir skattefria

Detta gör företaget till ett av de mest intressanta på börsen för den som har placerar i ett perspektiv på mer än 18 månader.

Rekommendation för alla som har pengar att undvara i 18 månader eller mer blir öka