Utdelning för 2015 annonseras den 17 Febr vid Q4 rapporten

 

En Exelfil att ladda ner och grunna på.

utdelning-2015.2

sedelpress

Man säger ju att kassaflödet skall få styra utdelningen och iår var detta 15,8 milj vid slutet av Q3 jämfört med 3,5 milj för 2014 och då beslöt man att dela ut 1:50 efter hela det årets kassaflöde som var på 6,7 milj.

Iår kommer kassaflödet att hamna på mer än 20 milj tror jag.

Utdelningen 2014 var 2:20 inkl extra utdelning och alltså 15,4 milj. Kassaflödet var 43% av utdelningen. Skulle vi få en utdelning på en liknande nivå i förhållande till kassaflödet för 2015 så hamnar man runt en utdelning på 6:60 men tror vi ändå inte att man skall dela ut nästan hela kassan. Eftersom man ändå delade ut 1:50 i ordinarie utdelning och dessutom lade till 0:70 kr som extrautdelning TROTS det förhållandevis låga kassaflödet på 6,7 milj så tycker jag att det vore rätt sannolikt att man delar ut 3 kr som ordinarie och 1-2 kr som extra utdelning för 2015.

Jag har tagit bort min tidigare beräkning av intäkter från serieproduktionen eftersom det visade sig att jag hade blandat ihop rapporterna från Q1 och Q2. Det beklagas. Det blev för mycket med dubbla skärmar om man samtidigt skall följa handeln. Man börjar bli gammal.

Jag klipper in en del av rapporten för Q4-2011

”Som en följd av ökad lönsamhet och ökad mängd likvida medel i bolaget, föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 1,0 (0,5) kronor per aktie och en extra utdelning på 0,7 kronor per aktie, totalt 1,7 kronor per aktie. Detta innebär att totalt 11,9 MSEK (3,5 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Styrelsen föreslår den 18 maj 2012 som avräkningsdag för rätt till utdelning. Styrelsen har beaktat kassaflödet från verksamheten och investeringsbehovet tillsammans med andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar i beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen och den extra utdelning som föreslås till årsstämman 2012. Den föreslagna ordinarie utdelningen motsvarar 48 % av 2011 års kassaflöde från verksamheten och 60 % av 2011 års koncernrörelseresultat. Den föreslagna totala utdelningen motsvarar 82 % av 2011 års kassaflöde från verksamheten och 102 % av 2011 års koncernrörelseresultat.”

Kassaflöde 2011 var 4,2 milj ( jan-sept 2015 var det 15,8 milj) jag räknar med över 20 milj för helåret 2015

Resultatet 2011 var 4,8 milj ( jan-sept var det 7,1 milj) jag räknar med helår 2015 runt 19-22milj

Summa summarium…hur räknar de om de kan få att 1 kr/aktie  är 48 % av kassaflödet på 4,2. Det är istället för 2011 förslaget en utdelning på en krona som är 138 % högre än kassaflödet. Får vi 138 % av årets kassaflöde hamnar vi på 6:80 kr.

En jämförsele mellan lite högavkastande bolag.

Årets                 utdelning                     kurs                              % av kurs

Industrivärden  5:00                          132                                      3,7

Skanska              7:50                          159                                       4,7

Volvo                   3:00                          80                                         3,75
SEB                       5;25                          89                                         5,8
Trelleborg            4 kr                          146                                        2,7
Fingerprint            0 kr                         379                                       —
Sintercast              3-4                          84                                       3,5-4,7
Men det bästa är att utdelningen stiger brant år efter år. De storbolagen jag listat har samma
utdelning eller sjunkande år efter år.
Nästa år kan vi förvänta oss ännu en fördubbling av utdelningen i Sintercast eller ca 6 kr.
Det är hög tid att kliva på tåget. Innan Q4 rapporten den 17 febr tror jag.
Det finns säljare.
Ett citat från Aktiestinsen, Lennart Israelsson som är 100 år iår.
Direktavkastningen är ett bra sätt att kapitalisera på aktier utan att sälja dem”
Det finns en underliggande potiential i kursen som snart kommer att visa sig i form av en rejäl korrigering.
sint
Den svarta kurvan kommer snart att studsa tillbaka i en mer stigande variant…….