Tupy slår CGI-rekord

Tupy ökar intäkterna med 6,3% under det tredje kvartalet 2015
Tupy, världsledande inom block och toppar för motorer, stängde tredje kvartalet 2015 (3T15) med nettovinst på R $ 60.400.000, 130,8% högre än motsvarande period 2014 och motsvarar 7, 1% av intäkterna. Justerad EBITDA var R $ 136.900.000, 12,3% högre än samma period 2014, med en marginal på 16,0%. Intäkter under perioden var R $ 856.000.000, 6,3% högre än tredje kvartalet 2014.
Med tanke på de månader från januari-september inspelad Tupy R $ 2555000000 i intäkter, 7,9% över samma period 2014 . Justerat EBITDA under de första nio månaderna av året var R $ 457.800.000, 24,7% högre än under 2014 och nettoresultatet var R $ 182.400.000, 129,1% högre än föregående år.
———————–

 

 

Siffrorna visar framgången för vår diversifieringsstrategi och fokusera på högre förädlade produkter. Diversifiering har gett stabilitet i marginalerna, och växande marknader som USA och Europa offset resultatet av den inhemska marknaden ”, säger vice VD för ekonomi och administration, Leonardo Gadelha.

Bland de högre förädlade produkter, har markerat som tillverkats i kompaktgrafitjärn-CGI, som stod för 17% av försäljningsvolymen i 3T15 mot 10% i 3T14

 

—————————–

Man har som mål att ha 25 % av intäkterna från sin CGI-produktion år 2017.

 

http://www.wian.se/2014/05/tupy-okar/

Från Brasilen

 

Swing

Tupy mer än fördubblar vinst i första nio månader

Resultatet når R $ 182.400.000 mot R $ 79.600.000 2014

SKRIVA AB

Block gjuteri Tupy Joinville
Den nettovinstTupy har mer än fördubblats under de första nio månaderna av året till totalt R $ 182.400.000 i intäkter jämfört med samma period förra året, vilket inspelade R $ 79.600.000. Försäljningen ökade 7,9% på årsbasis till R $ 2550000000, med utländska marknader står för 84,5% eller R $ 2050000000, upp 20,8% jämfört med samma jämförelse basis. På hemmamarknaden sjönk intäkterna 25,1% till R $ 498.700.000. Marginalen av nettoresultatet på intäkter stängde nio månader till 7,1% mot 3,4% samma ackumulerade förra året. I rapporten betonas att under det tredje kvartalet har bolaget tjänat R $ 60.400.000 vinst, 130,8% mer än under samma månader 2014, vilket gör det till det bästa resultatet för kvartal sedan 2011. ”Siffrorna visar framgång vår diversifieringsstrategi och fokusera på högre förädlingsvärde som gav stabilitet i marginaler och expansion på marknader som USA och Europa offset resultatet av den inhemska marknaden ”, vice VD för ekonomi och administration, Leonardo Gadelha. Bland de högre förädlade produkter, har markerat som tillverkats i kompaktgrafitjärn kompaktgrafitjärn eller-CGI, som stod för 17% av försäljningsvolymen under det tredje kvartalet jämfört med 10% under samma period 2014.