Prostatacancer

Jag kommer att föra en liten anspråkslös dagbok över händelser runt min prostatacancer. Jag lägger ut tidschemat först och sedan skall jag bygga på det med lite personliga reflektioner.

Under 2015 så började mitt PSA att smyga uppåt från att tidigare legat stabilt under 3.0

Vid ett värde på 3,5 så fick jag därför  remiss från Novakliniken till Urologen i Ystad

Sedan dess lämnade jag ett PSA-prov varje halvår och det smög upp i värdena. Hösten 2016 hade jag 4.4.

Våren 2017 var det nere igen runt 4.0

7 aug rutinmässigt PSA prov

15 aug svar på PSA var 4.6  och beslut om en biopsi den 22 aug när mitt Waran var utsatt

22 aug Biopsiprov togs på min prostata i Ystad

5 sept  Besked ang biopsin. Det blev konstaterat cancer i 4 av de tagna 12 cellproverna. Tre satt på ena sida tillsammans och ett satt på den andra sidan. Värdering enl Gleson  3+4 = 7 kvot 0.14  Kontaktsjuksköterska vid Urologen i Ystad utsedd.

20 sept gjordes urinflödesmätning på Avd 2 i Ystad. Ingen resturin fanns och flödet var bra

2 okt nytt PSA inför möte med läkarna i Lund, Det visade 4.4 alltså samma som förra hösten. Ingen överdjävlig cancer alltså

9 okt möte med läkarna i Lund och jag bestämde att jag skulle välja strålbehandling. Båda läkarna tittade på prostatan med ultraljud. Test av resturin.

31 okt, Nytt PSA prov

7 nov Onkologen i Lund. Genomgång av den kommande behandlingen. Test av urinen och den befanns vara bakteriefri och ännu en utraljudstest av om jag hade resturin i blåsan vilket jag vid den har tidpunkten visste att jag inte hade. Det var den tredje testen av detta under hösten

13 nov. Inläggning av guldmarkörer i prostatan. Mätning av prostatan som var lite förstorad och var på ca 42 kubikcm. Ca en och halv valnöt motsvara detta. Från början är den som en valnöt.

nov MR och CR-röntgen för att bestämma cancerns läge i förhållande till guldmarkörerna.