Ingrid, en staty från Ystad Metall av Carl-Einar Borgström

thumbnail

Den finns i två olika materialvarianter. Den till vänster i bons och den allra vanligaste till höger i målat bly.

Båda är för det mesta med träsockel och båda är vanligen stämplade endast ”ceb” på baksidan. Den i brons kan även vara stämplad ” Ystad Brons” men det är ovanligt. Anledningen till att den gjöts i bly var att den skulle väga mer och kännas tung av kvalite´. Det förekommer såvitt jag har sett aldrig att man gör en korrekt beskrivning av blyvarianten utan den saluförs alltid felaktigt såsom av ” patinerad brons”

Till och med Bukowskskis har fel

https://www.bukowskis.com/sv/lots/1415236-carl-einar-borgstrom-skulptur-patinerad-brons-s

tampelsignerad

Carl Einar Borgström, skulptur, patinerad brons, stämpelsignerad.

Men den nedan är av patinerad brons

Nedan en av bly

I bly med namnskylt

Från Bukowskis i brons

https://d2mpxrrcad19ou.cloudfront.net/item_images/1032473/11087027_fullscreen.jpg

a bronze sculpture made by Ystad brons, stamped signature.

Stämpel

Min flicka nedan

Visar IMG_3175.jpg
Visar IMG_3172.jpg

Utan sockel

Lämna ett svar