månadsarkiv: maj 2014

Tupy ökar sin CGI-produktion med 50 % på tre år.

Tupy sade i mars 2014 

http://www.brasilplural.com/MailMarketing/WebSiteContentManager/Conference%20Call%20Invite_SinterCast.pdf

att de trodde att de kom upp i 25 % av deras totala produktion i form av CGI år 2017 mot 16 %:s andel idag. Den höjningen på ca 50% motsvarade enl Dawson på stämman 2014 ca 650.000 ekvivalanter och alltså har de en nuvarande produktion på ca 1.300.000 ekvivalenter. Intressant. Det finns alltså många anläggningar runt om i världen som bara står och dammar. 

Fords 2,7-liters motor ingår i denna 50 % iga höjning om tre år men den kommer redan till hösten och enligt Dawsons sätt att beräkna så är den redan i produktion. 

Fords motor skall gjutas i Tupy Saltillo som är dimensionerad för en att kunna producera CGI i en takt av upp till 30 ton/tim eller 270 ton/dag. Det innebär 5400 ekvivalenter om dagen. Det ger i sin tur ca 120.000 kr i intäkt om dagen. Det är frågan hur många dagar de kör om året. Jag räknar försiktigt 48 veckor ggr 5 dagar, alltså 240 dagar men det kan ju lätt fördubblas med ett extra skift. Detta innebär en årstakt på 1,3 milj och det hörs ju mycket trevligt men det får vi nog vänta på.


Detta ger att Ford kommer inte ha full drift på gjuteriet i början men de är alltså redan nu dimensionerade för en mycket högre produktion än ”över 300.000 ekvivalenter”

———————–

 

Cummins kommer med sin 5-liters diesel- V8 i höst för debut i Nissan Titan. I förra månaden bekräftade Toyota att de kommer med samma motor i 2016 år modell av Toyota Tundra. 

 

Cummins uppskattar Tupys arbete

http://www.tupy.com.br/ingles/imprensa/noticias.php?ntc_id=941

 

Tupy erhåller utmärkelse från Cummins

Tupy, världsledande inom tillverkning av motorblock och cylinderhuvuden gjutjärn, hedrades med utmärkelsen Transformation Supply Chain, med sin klient Cummins, tillverkare av dieselmotorer, 2014 amerikanska leverantörskonferens. Ceremonin ägde rum den 2 maj i Indianapolis (USA) och tilldelas en utvald grupp av leverantörer som överträffat förväntningarna i kvaliteten på produkter och tjänster, leverans i tid, innovation och engagemang för de värderingar Cummins.

Tillägg 15 maj 2015

Tupy fördubblade sin vinst under det första kvartalet 2015  jämfört med  Q1 2014. Det beror på den ökande CGI-produktionen.

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21973/lucro-liquido-da-tupy-dobra-no-primeiro-trimestre

Nettovinsten på Tupy fördubblades under det första kvartalet för att avsluta perioden med R $ 60.600.000 mot R $ 30.100.000 under samma period 2014.

De vinster som ackumulerats under de första tre månaderna av året stod för 7, 7% av omsättningen under perioden, som föll 2,1%, från R $ 805.000.000 till R $ 788.100.000. Justerad EBITDA (vinst före räntor, skatt och avskrivningar av tillgångar) ökade med 2,5% under samma jämförelse, till R $ 136.800.000, med marginal på 17,4%, den högsta nivån sedan den första kvartalet 2010.
Av den totala faktureras genom gjutning företag, intäkter på utländska marknader sparade resultat: att eftersom det fanns en ökning med 7% under det första kvartalet, då bolaget tjänade R $ 610.300.000. Å andra sidan, den brasilianska marknaden till Tupy såg intäkter sjunka, vilket återspeglar den svåra tid att dra ner resultatet av den inhemska industrin: en droppe 24,1% under januari-mars ackumulerats under samma period 2014, från R $ . 234.300.000 R $ 177.800.000
Enligt Tupy, var resultatet på exportmarknaden påverkas av högre andel produkter i kompaktgrafitjärn (kompaktgrafitjärn – CGI) i Nordamerika och valutakurser.
Andelen produkter i CGI i Tupy försäljning var 13% under kvartalet jämfört med 10% under samma period förra året. I samma jämförelse, det genomsnittliga värdet på dollarn var R $ 2,91 till R $ 2,34.
Andelen utländska marknader i totala intäkter ökade från 70,9% under det första kvartalet 2014 till 77,4% under det första kvartalet i år.
 ”De effektivitetsvinster i verksamheten och det största produktutbudet i CGI, tillsammans med valuta scenario stödde detta resultat. Trots den utmanande marknaden, marginalförbättring avspeglar ett korrekt genomförande av vår strategiska plan inriktad på diversifiering mellan olika segment och regioner, och högre förädlade produkter ”, säger vice VD för ekonomi och administration, Leonardo Gadelha.
 Den totala investeringar under de tre första månaderna i år var R $ 41.200.000, 25,9% mindre än det investerade beloppet för ett år sedan. De var avsedda för överföring av bearbetningslinjen och måla anläggning i Mexiko och automatisering av efterbehandlingslinjer och en fortsättning av projektet för genomförandet av det integrerade affärssystem (ERP) i Brasilien. I sin bok rapport, meddelar bolaget att den här gången deras fokus ligger på lönsamma investeringar mellan 2008 och 2014, bland annat fånga fördelarna med förbättrade operativa resultat, minska investeringar eller investeringar i kapitaltillgångar (CAPEX) och justera rörelsekapital. Med produktionskapacitet om 848 tusen ton gjutna och bearbetade komponenter per år, har Tupy två fabriker i Brasilien, Joinville (SC), som är sätet, och Mauá (SP), och två andra ligger i Mexiko, i delstaten Coahuila i städerna Saltillo och Ramos Arizpe.
——————-
Tupys VD Luiz Tarquínio S. Ferro uppger vidare på Sintercasts årstämma 2015 att de kommer
att ”avsevärt öka” sin CGI-produktion under de närmaste fyra åren, alltså fram till 2019.
As reported earlier, beyond the current production, various programmes under development at Tupy and at SinterCast’s other foundry partners will enable the Stockholm-based company to surpass the three million engine equivalent milestone and provide further growth opportunities, it is claimed.

 

Utdelning framöver 2014-2019

Utdelningsberäkning framöver. 2014 -2019

I år 2014 delades 1:20 kr ut för 2013. Det blev så lite tack vare kostnaderna för optionsprogrammet under 2013.  Produktionen vid årets slut var 1.750.000 ekvivalenter och det ger ca 46 milj per år. Man tror enl rapporten vid Q1 2014, att pågående program har en beräknad potential på 2,5 milj ekv och beräknad takt om fem år skall vara uppe i 4,7 milj ekvivalenter

Om man jämför med beräknade siffor under detta år så tillkommer följande produktion:

                                                                                                                                                            Beräknad tillkommande volym under 2014

Ingående volym, nuvarande produktion 1 mars 2014

1.750.000 ekivalenter

Tillkommande volymer iår

Ford börjar med sin bensinmotor med den största CGI-produktionen  hittills  under hösten 2014 .

300.000 ekvivalenter

Kina tar sitt nya specialgjuteri i bruk med en initial kapacitet på 300.000 ekvivalenter

200.000

Lastbilsmotorer stod för en ökning av 100 % under 2013. De fortsätter upp. Det säljs mycket av dem

100.000

VM Motoris 3 liters V6a säljer bra och den ökar vi med 50.000 ekvivalenter                                 50.000

Totalt produktionstakt vid detta årsslut

2.400.000

Sent detta år eller tidigt nästa år kommer Cummins 5 liters diesel V8 till Nissan Titan och under 2015 kommer den även till Toyota Tundra. Det innebär okända volymer och de ingår inte i de 2,5 milj som är nuvarande potential eftersom den inte påbörjats. Sen tycker jag att det är märkligt att Fords bensinmotor ingår i denna 2,5 miljs siffra eftersom den är ju inte i produktion,  med det gör den.

Eftersom den tillkommande produktionsvolymen höjs först till hösten får vi ett lägre totalsnitt för detta året. En genomsnittsvolym beräknar jag runt under året till 2,1 milj och det bör ge 55,7 milj i intäkter . Från den summa skall dras fasta kostnader på ca 34,8 milj och då får vi ett resultat på 20,9 milj  Det bör innebära en  ökning av utdelning till 3 kr. Alltså om vi undantar ev nya anläggningar så blir det  en ökning med 1:80 kr av utdelningen. 2015 års utdelning ökar minst lika mycket.

Man brukar ha en ungefärlig värdering av snabbväxande bolag till 60 ggr utdelningen och det ger att värderingen den 17 dec 2013 var rätt eller 72 kr.

Men det intressanta kommer snabbt framöver eftersom genomsnittsproduktionen växer 20 % iår med en utdelning på 3 kr ( ger en värdering på 180 kr) och produktionsintäkterna fortsätter att växa med minst 14 % under 2015 från 2,1 milj till minst  2,4 milj ekvivalenter eftersom man börjar året med en takt på 2,4 milj . Bolaget beräknar att man skall ha en volym på 4,7 till 2019 och det ger 124,6 milj i intäkter och ca 90 milj i resultat. Det resultatet gör det möjligt att ha en direktutdelning runt 12-13 kr. Värderingen på 60 ggr utdelningen tror jag är i mesta laget vid den tidpunkten. Det hade ju inneburit 720-780 kr. Det målet om fem år innebär en snittökning på 600.000 ekvivalenter om året. Det är 25 %-ig ökning av 2,4 milj från det första året och motsvarar ca 16 milj i vinstökning/år

Observera att jag har inte alls tagit med installationsintäkterna, eftersom de från nu, högst troligt får en allt mindre betydelse ur intäktssynpunkt. Det får mer en karaktär av agn till fisket.

Det bästa med denna sammanställningen är att jag har inte på något vis tagit i för mycket………..

Vad händer i Kina?

Vilka steg tar de andra tillverkarna om Fordmotorn blir en hit som väntat? ( det kan omöjligt redan vara kalkylerat av Sintercast utan det kommer som grädde på moset)

Följer Cummins upp med en större användning av CGI nu när de äntligen kommer med sin 5 liters V8?

F-150, förhoppningar

från

http://www.caranddriver.com/features/leave-the-iron-on-ford-buries-new-age-iron-in-its-aluminum-intensive-2015-f-150

 The best stuff is compacted graphite iron (CGI), which falls between gray and nodular iron in strength and stiffness while providing greater resistance to fatigue cracks.

The high-strength, military-grade, aluminum also gave birth to the development of ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­a new 2.7-liter EcoBoost engine, which Ford President of the Americas Joe Hinrichs believes could become a volume leader.

”It all depends on what the customers want,” he told reporters following an announcement in Ohio, where the engine will be produced, in March. ”We’ve seen increasing demand for the V6 applications in the F-150.”

http://www.mlive.com/auto/index.ssf/2014/05/built_ford_tough_2015_f-150_ai.html

och 

http://www.mlive.com/auto/index.ssf/2014/03/ford_exec_new_f-150_ecoboost_e.html

Tidtabell finns i dessa artiklar. De återupptar tillverkningen efter ett teknikskifte den 21 sept i år. Då skall redan blocken vara gjutna och motorerna ihopsatta. Jag tror att blocken kommer att rulla från Saltillofabriken redan under eftersommaren i år. Då kommer feta intäkter till Sintercast och dessa stiger efterhand som produktionen varvas upp. Jag räknar med tre kronors utdelning för detta året. 

 

Den nuvarande V6- motorn i F-150 är en EcoBoost på 3,5 liter och den finns förutom i F-150 i :

Ford Explorer Sport
Ford Flex
Lincoln MKS
Lincoln MKT
Ford Taurus SHO 
Police Interceptor Sedan
och det finns ingen som helst anledning att tro den nya hamnar i färre modeller. Mustang av nya modellen är också en het kandidat.
Once up to full capacity, the line will run two shifts with 154 workers per shift. 
Ford declined to provide power or economy specifications for the new engine. Officials also declined to say whether the engine may be used in other company vehicles.
Det händer stora saker inom Fords bensinare tror jag. 

 
 
 
 

C/D: The compacted graphite iron block engineered for use in the 2.7-liter EcoBoost V-6(code name “Nano”) is an interesting F-150 pickup development.  Do you see that as a potential Mustang engine in the future?

 

 

RN: We have a wealth of EcoBoost engines to choose from ranging from 1.0–3.5 liters. All of our engines are engineered for both car and truck use. There’s growing enthusiasm for the Mustang’s 2.3-liter EcoBoost because of its excellent balance of performance and efficiency. CGI is a very attractive material for engine blocks because of its strength, weight, and cost attributes. But we’re also watching for additional applications of that material in our cars and trucks

 

——————-

 

Raj Nair är det högsta hönset inom Ford inom produktutveckling. Det händer alltså inte bara saker inom motorer utan Ford håller på att titta på andra användningsområden för CGI. 

——————-

 (Reuters) – Ford Motor Co (F.N) will spend $500 million and create 300 jobs to upgrade an Ohio engine plant to make the new 2.7-liter six-cylinder EcoBoost engine for its best-selling F-150 pickup trucks

http://www.reuters.com/article/2014/03/28/us-autos-ford-plant-idUSBREA2R1IW20140328 

Detta mina vänner är bara början. Ingen skall få mig att tro att Ford inte har andra motorer på gång och de kan ligga rätt långt fram i röret. I CGI. Plus lite annat………..i CGI. 

—-

2015 F150 Big

Denna bil innehar de flesta patenten i Fords F-series historia

http://www.ford-trucks.com/articles/ford-claims-f-150-patented-f-series-ever/

Additionally, Ford engineers have filed patent applications for spot welding methods, adhesives and hydroforming this first-of-its-kind truck.