Utdelning framöver 2014-2019

Utdelningsberäkning framöver. 2014 -2019

I år 2014 delades 1:20 kr ut för 2013. Det blev så lite tack vare kostnaderna för optionsprogrammet under 2013.  Produktionen vid årets slut var 1.750.000 ekvivalenter och det ger ca 46 milj per år. Man tror enl rapporten vid Q1 2014, att pågående program har en beräknad potential på 2,5 milj ekv och beräknad takt om fem år skall vara uppe i 4,7 milj ekvivalenter

Om man jämför med beräknade siffor under detta år så tillkommer följande produktion:

                                                                                                                                                            Beräknad tillkommande volym under 2014

Ingående volym, nuvarande produktion 1 mars 2014

1.750.000 ekivalenter

Tillkommande volymer iår

Ford börjar med sin bensinmotor med den största CGI-produktionen  hittills  under hösten 2014 .

300.000 ekvivalenter

Kina tar sitt nya specialgjuteri i bruk med en initial kapacitet på 300.000 ekvivalenter

200.000

Lastbilsmotorer stod för en ökning av 100 % under 2013. De fortsätter upp. Det säljs mycket av dem

100.000

VM Motoris 3 liters V6a säljer bra och den ökar vi med 50.000 ekvivalenter                                 50.000

Totalt produktionstakt vid detta årsslut

2.400.000

Sent detta år eller tidigt nästa år kommer Cummins 5 liters diesel V8 till Nissan Titan och under 2015 kommer den även till Toyota Tundra. Det innebär okända volymer och de ingår inte i de 2,5 milj som är nuvarande potential eftersom den inte påbörjats. Sen tycker jag att det är märkligt att Fords bensinmotor ingår i denna 2,5 miljs siffra eftersom den är ju inte i produktion,  med det gör den.

Eftersom den tillkommande produktionsvolymen höjs först till hösten får vi ett lägre totalsnitt för detta året. En genomsnittsvolym beräknar jag runt under året till 2,1 milj och det bör ge 55,7 milj i intäkter . Från den summa skall dras fasta kostnader på ca 34,8 milj och då får vi ett resultat på 20,9 milj  Det bör innebära en  ökning av utdelning till 3 kr. Alltså om vi undantar ev nya anläggningar så blir det  en ökning med 1:80 kr av utdelningen. 2015 års utdelning ökar minst lika mycket.

Man brukar ha en ungefärlig värdering av snabbväxande bolag till 60 ggr utdelningen och det ger att värderingen den 17 dec 2013 var rätt eller 72 kr.

Men det intressanta kommer snabbt framöver eftersom genomsnittsproduktionen växer 20 % iår med en utdelning på 3 kr ( ger en värdering på 180 kr) och produktionsintäkterna fortsätter att växa med minst 14 % under 2015 från 2,1 milj till minst  2,4 milj ekvivalenter eftersom man börjar året med en takt på 2,4 milj . Bolaget beräknar att man skall ha en volym på 4,7 till 2019 och det ger 124,6 milj i intäkter och ca 90 milj i resultat. Det resultatet gör det möjligt att ha en direktutdelning runt 12-13 kr. Värderingen på 60 ggr utdelningen tror jag är i mesta laget vid den tidpunkten. Det hade ju inneburit 720-780 kr. Det målet om fem år innebär en snittökning på 600.000 ekvivalenter om året. Det är 25 %-ig ökning av 2,4 milj från det första året och motsvarar ca 16 milj i vinstökning/år

Observera att jag har inte alls tagit med installationsintäkterna, eftersom de från nu, högst troligt får en allt mindre betydelse ur intäktssynpunkt. Det får mer en karaktär av agn till fisket.

Det bästa med denna sammanställningen är att jag har inte på något vis tagit i för mycket………..

Vad händer i Kina?

Vilka steg tar de andra tillverkarna om Fordmotorn blir en hit som väntat? ( det kan omöjligt redan vara kalkylerat av Sintercast utan det kommer som grädde på moset)

Följer Cummins upp med en större användning av CGI nu när de äntligen kommer med sin 5 liters V8?