Statyer av Oscar Antonsson

Oscar Antonsson (1898-1960)

Oscar Arvid Antonsson vilken föddes 31 januari 1898 i Lund och dog 23 februari 1960 var en svensk konsthistoriker, museiman och konstnär.

Oscar Antonsson studerade i Lund där han snart blev känd och uppskattad i studentkretsar genom sina teckningar i olika studentpublikationer. 1923 blev Antonsson fil. lic. varefter hans konstnärliga produktion tog vid på allvar. Hans mångsidiga artistiska anlag utvecklades därefter genom studieresor till Italien, Frankrike, Holland, Spanien, Tyskland, Belgien, Danmark, USA och Grekland. I synnerhet vistelsen i Medelhavsområdet inspirerade honom till en rad teckningar med klassiska motiv och stildrag. Han ägnade sig även åt annan konstnärlig verksamhet och utbildade sig till skulptör, huvudsakligen i Italien, och utförde flera arbeten i brons och marmor. Han var även verksam som litograf och etsare samt silhuettklippare.

1925 genomförde Antonsson en uppmärksammad utställning i Lund, där han utom teckningar och skulpturer även visade grafik och silhuetter. Några år senare utökades repertoaren med en utställning av tenn- och mässingspjäser. Antonsson formgav föremål i brons och tenn, först för Ystads Metallindustri och därefter för AB Athena i Ystad som hade grundats 1936 med Antonsson som delägare.

1930 tillträdde Antonsson en tjänst som amanuens vid Nationalmuseum i Stockholm. 1937 disputerade han för doktorsgraden i Uppsala på avhandlingen ”The Praxiteles marble group in Olympia”. Efter detta utnämndes han 1944 till 2:e intendent och 1946 till intendent vid Nationalmuseum i Stockholm.

Antonssons spännande kombination av teori och praktik kommenteras enligt följande i ”Svenskt Konstnärslexikon”, Allhems förlag, 1952: ”I sin mångsidiga konstnärliga produktion visar A. prov på sin stora förtrogenhet med konsthistorien och i synnerhet med 1400- och 1500-talens mästare. Utan att tala om medveten efterhärmning kan man konstatera drag av Dürer och Holbein i hans teckningar och grafiska arbeten. Med denna stilhistoriska virtuositet förenar han en rutinerad säkerhet i teckningen, vilket konstområde han än rör sig på. Ofta präglas hans teckningar och skulpturer av en bred, humoristiskt folklig stil”.

Bland Antonssons skulpturala verk märks ”Bäckahästen” i Ystad, en bronsskulptur, som ingår i en fontängrupp (1928), ”Morgon” i Karlskoga (1940), en monumentalrelief i granit och en i Sandviken rest över tre meter hög staty, ”Staffan”, med drag av den unge Nathan Söderblom.

Antonsson, som är representerad i Nationalmuseum och Malmö museum, har haft separatutställningar i Malmö och Stockholm 1928 samt ställt ut i Florens 1927 och Rom 1928.

Till allt detta kommer även att Antonsson var en av Sveriges främsta Sergel-kännare och utgav 1942 ”Sergels ungdom och Romtid”.

https://www.bukowskis.com/en/lots/589523-figuriner-brons-2-st-bl-a-athena-ystad

Bilderna överst är av en mer vanlig staty i brons av Oscar Antonsson kallad ”Skidåkerska” och dess stämpel

Den i mitten till höger är en ”Skridskoåkerska” av samme Antonsson och till höger syns stämpeln

Nederst är av en staty av Oscar Antonsson men den är monterade på en platta av tenn och omärkt.

——————

https://ystadskulpturpark.se/konstverk/9/baeckahaesten

Denna staty av Oscar Antonsson är väl det mest fotograferade i Ystad. Den står på Stortorget och är döpt till ”Bäckahästen”

Foto Markus Fägersten

Lämna ett svar