Intervju med chefen för Ford Powertrain, Steve Gill

Han är mäkta stolt över denna motor och i övrigt så tycker jag att det pekar starkt på utbredningen denna motor kommer få inom flera segment.
Gill talar om att denna motor är en ”Nyckelproduktion” inom Ford. Blocken må vara små och lätta men de blir MÅNGA.
Han beskriver ingående om fördelen med CGI med en kortare motor bl a. Jag tror att de andra tillverkarna måste följa denna trenden och detta öppnar upp för en stor användning av CGI. 
 
Första 28 min i detta program. Lägg även märke till hur killen från Motor Trend talar om pulver när han nämner CGI. Mycket okunskap fortfarande om CGI. 
 

 Tack David för tipset