Sintercast produktion

En sedelpress i vardande

Sintercast uppgav 2013 att de fick mellan 2 och 2,5 Euro per ekvivalent. Med nuvarande kurs skulle detta ge 19-23:75 Skr per ekvivalent. Sintercast har ca 60 % av sina produktionsintäkter i US dollar. Dollarkursen har stigit med ca 30 % från förra våren. Den stigningen väntar jag få genomslag fullt ut först iår eftersom Sintercast troligen såsom traditionellt har hedgat dollarintäkterna. Om vi då får en ökning med produktionen med ungefär 500.000 under detta året så kan vi få betydligt mer som intäkt.

År                     Årsproduktion total          Intäkt  milj             kr per ekv á 50 kg     res efter skatt /                                                                                                                                                  = utdelning)

2012                    1,4 milj(snitt)                35,8                          25,4                             -3,7

2013                    1,63 mij                         40,2                          24,6                             8,1

2014                   1,76 milj                        47,8                          27,1                         12,3 ( utdeln 2:20 inkl                           vid årsslutet 1,85 milj                                                                                 extra 0:70 )

prognos

snitt 2015            2,1 milj                    58,8                          28 kr                          26 (ber utdel 4 kr)

utfall 2015          2,1 milj                   63,5                           30                              20,3 ( utdeln 3:50 )

vid 2015 årets slut

                             2,35 milj                   65,8                          28 kr                          32

Vid slutet av                                                                                                          intäktstakt i slutet

2016                  3                               84                               28 kr                          52  milj

snitt-16              2,7                         75,6                              28 kr                         årsresultat 42 milj

                                                                                                                                 utdelning 6 kr

2017                   4                             112                              28 kr                          80

2018                   5 milj                      140                             28 kr                        100

Notis: Jag har behållit en intäkt på 28 kr /ekv trots att den under Q1 2015 var 32:60 och detta för att kompensera för produktionskostnaderna för provkopparna vars intäkt även ligger i den serieproduktionsintäkt som Sintercast redovisar.

En provkopp kostar ca 80-130 kr/st och ger en vinst på 30-50 kr om jag är rätt informerad. I mitten av dec 2015 redovisade Sintercast att de sålt 1 milj provkoppar. Den nuvarande provkoppen kom 1999. Från 1998 fram till förra årets slut såldes ca 800.000 provkoppar. Iår har det sålts 112.000 fram till sept. Det innebär en rest på ca 88.000. Det pekar alltså på att vi får ännu ett rekord av provkoppar under Q4. Det kan bli över 40.000 koppar men en vinst på 2 milj från bara kopparna. Trots att vi inte får några intäkter från installationer kan vi alltså se en vinst runt 9-10 milj för Q4 om det vill sig väl. En utdelningsbar vinst per aktie på 1:50 att lägga till de 2:30 som vi redan har från 3 kvartal gör att vi hamnar rätt nära en ordinarie utdelning på 4 kr. De 20 örena kan de gott lämna som extra utdelning eftersom det ser mycket ljust ut  för 2016.

( Penser gjorde en beräkning 2013 och de kom fram till OM målet på 4,6 milj uppfylls inom 5 år så är vinsten 13:30 per aktie)

(För nästa år 2016 räknar EPAccess med att bolaget visar 40 milj i vinst efter 25 milj för 2015. Det kan vara i underkant om vi börjar året med en takt på 32 milj som vinst ) Utdelningen kommer att rusa från 2:20 för 2014 ( beslutad ) via ca 4 kr för detta året till  ca 6-7 kr för 2016. Bruttomarginalen är redan hög med 79 % eftersom de ökande intäkterna inte medför ökade kostnader och framöver bedömer både jag och Penser att de kommer att öka ännu mera. Det kostar inte med att skicka ut en räkning på 2 milj i royalty än 20 milj som på det viset går rakt ner på sista raden.

Höjningen från 2014/2015 årsskiftets kvartalssnitt på 1,85 milj ? Denna grundar jag på atNissans Cumminsmotor blir en storsäljare med 150.000 ekvivalenter. Samtidigt så tyder mycket på att snittet för Q1 2015 blir över 2 milj.  F-150 varvar samtidigt upp till ca 250.000 ekvivalenter redan tidigt under 2015. Jag räknar därför att en annonsering av uppnådda 2 milj ekv är inte långt borta.

Ojsan, det blev ju en ökning med 700.000 under året. Jag drar av en obligatorisk ”förseningsfaktor” och får en ökning av 500.000 vid detta årets slut. Kostnaderna ligger rätt konstant runt 30-32  milj Till detta skall man lägga intäkter från de anläggningar som förväntas att säljas iår. Sintercast uppger sig ligga i slutförhandlingar med ett par kunder. En Sintercast 3000 anläggning kostar från 3-6 milj och väntas ge 30 % i vinst. En minianläggning kostar ca 0,5-1 milj.

Märk även att jag har inte lagt in några som helst intäkter för försäljning av anläggningar. Segjärnsintäkterna om de kommer som vi hoppas, är inte heller med.

En exel-fil att redigera  på egen hand

utdelning-2015.2-1 (1)