Tupys resultat och prognoser

Den bifogade bilden säger mycket. Den ingår i Webcasten Tupy menar att  man är under normala nivåer med ca 20 % under juni och 10 % under normal produktion under juli. Eftersom man följer Sintercasts siffror väl ( båda har 60 % ökning mellan april-maj) och vi vet att Tupy är den helt dominerande kunden med en … Fortsätt läsa Tupys resultat och prognoser