Corona och en dellösning

Bildresultat för corona clorokinin

Det finns en intressant detalj på de kartor som visar dels utbrednignen av Malaria

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

och dels Coronaviruet.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

De är nämligen varandras motsats.

Där det finns många personer som tar Malariaplofylax , Klorokinfosfat t ex i Afrika och Brasilien så där är Corona inte alls utbredd. Det är gigantiska skillnader i smíttspridningen mellan t ex Somaila med ett fall, Sudan med 2 fall och å andra sidan Italien med sina 53.000 fall

Titta på WHO s lista

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Malaria finns även i Kina men inte alls i centrala delarna som Wuhan där Corona upptäcktes och fick svåra följder.

Redan den 20 febr pubicerade läkare i Kina att Korokinin hade god verkan för redan Corona-infekterade

At the end of December 2019, a novel coronavirus (COVID-19) caused an outbreak in Wuhan, and has quickly spread to all provinces in China and 26 other countries around the world, leading to a serious situation for epidemic prevention. So far, there is still no specific medicine. Previous studies have shown that chloroquine phosphate (chloroquine) had a wide range of antiviral effects, including anti-coronavirus. Here we found that treating the patients diagnosed as novel coronavirus pneumonia with chloroquine might improve the success rate of treatment, shorten hospital stay and improve patient outcome. In order to guide and regulate the use of chloroquine in patients with novel coronavirus pneumonia, the multicenter collaboration group of Department of Science and Technology of Guangdong Province and Health Commission of Guangdong Province for chloroquine in the treatment of novel coronavirus pneumonia developed this expert consensus after extensive discussion. It recommended chloroquine phosphate tablet, 500mg twice per day for 10 days for patients diagnosed as mild, moderate and severe cases of novel coronavirus pneumonia and without contraindications to chloroquine.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32075365

Redan den 18 febr så publicerade man detta

Data from the drug’s studies showed ‘certain curative effect’ with ‘fairly good efficacy’.

According to Sun, patients treated with chloroquine demonstrated a better drop in fever, improvement of lung CT images, and required a shorter time to recover compared to parallel groups.

The percentage of patients with negative viral nucleic acid tests was also higher with the anti-malarial drug.

Chloroquine has so far showed no obvious serious adverse reactions in the more than 100 participants in the trials.

Nu kommer US President Trump

https://www.bbc.com/news/51980731

Man säger från BBC att denna medicin inte är godkänd för Coronabehandling

However, the FDA has made it clear it has not been approved for treating those infected with the Covid-19 coronavirus.

”There are no FDA-approved therapeutics or drugs to treat, cure or prevent Covid-19.”

However, the FDA does say that studies are under way to see if chloroquine can be effective in the treatment of Covid-19. It also says it has been directed by Mr Trump to set up a large clinical trial to investigate the drug.

At a later briefing, Mr Trump said chloroquine had been approved for ”compassionate use”. This is where a doctor can give a drug that is yet to be cleared by the government to a patient in a life threatening condition. Doctors are able to prescribe chloroquine in these circumstances, as it’s a registered drug.

( den har funnits som malariaprofylax sedan 1944 så det borde räcka. )

Lager av malariamedicinen är nu tömda i Nigeria trost att den har varit förbjuden sedan 2005

Panic-buying in Nigeria

The coronavirus pandemic is on the lips of every Nigerian at churches, mosques and schools, reports Daniel Semeniworima, of the BBC’s Pidgin service in Lagos.

Many Nigerian households still use tablets containing chloroquine for treating malaria even though it was banned in 2005.

It’s been reported that Lagos is now dealing with a spate of people being poisoned from overdoses of chloroquine.

Trump på ABC News från 19 mars

https://abcnews.go.com/Health/chloroquine-malaria-drug-treat-coronavirus-doctors/story?id=69664561

What do malaria and COVID-19 have in common? On the surface, not much. But according to early research, an old malaria drug called chloroquine might also work for the new coronavirus.

Ja kanske inte mycket men malaria är beskriven som

Den allvarligaste formen av malaria kan initialt likna influensa, med plötslig feber och frossa, muskel- och huvudvärk samt illamående.

Researchers in China found that treating patients with COVID-19-associated pneumonia with chloroquine may shorten their hospital stay and improve the patient’s outcome.

There are more than 20 ongoing clinical trials in China and more scheduled to start in England, Thailand, South Korea and the United States.


Danmark skall nu ge malariaprofylax till dels de som smittats av Corona men också till deras anhöriga för att om möjligt förhindra att de blir smittade.

Även Hvidovre-sjukhuset i Danmark tänker testa att behandla covid-19 med malariamedlet klorokin.

TT Publicerad: 21 mars 2020, 10:21

Tidigare har bland annat norska sjukhus uttryckt vilja att behandla patienter smittade med det nya coronaviruset med malariamedicin.

Beskedet från sjukhuset i Köpenhamns utkanter kommer trots att Lægemiddelstyrelsen, den danska motsvarigheten till Läkemedelsverket, tagit avstånd från behandlingen. Myndigheten menar att det ännu saknas vetenskapligt underlag för att klorokin skulle ha effekt på det nya coronaviruset.

Sjukhusets läkare Stig Ekkert menar dock att det finns skäl att testa läkemedlet.

”Tidigare rön tyder på att det har haft effekt på coronaviruset på det sättet att det förkortat sjukdomsförloppet och gjort det mindre allvarligt”, säger han till danska TV2, och hänvisar till franska studier.

Sjukhusets ambition är att även ge klorokin till coronasmittade patienters nära anhöriga, för att se om läkemedlet kan ha förebyggande effekter som kan förhindra smittspridning.


https://www.expressen.se/kvallsposten/lakare-anklagas-for-att-ha-spridit-logner-om-corona/

Är det bara prestige som hindrar detta? Den danska Läkemiddelsstyrelsen har sagt att läkaren gör fel eftersom det är inte ett godkänt medel mot Corona-19 .

Jag frågar mig om det har bevisat vara verksamt i flera fall varför skall det inte användas i ett akut läge?

Stig Ekkert viker sig dock inte för kritiken, och han menar inte att han gjort fel bara för att myndigheterna inte står bakom budskapet.

– Ska jag hålla tillbaka och vänta på att det sitter någon i en byråkratisk organisation och ska få igenom några procedurer? Då vill jag i så fall veta hur snabbt de kan göra det. Jag uppmanar dem egentligen bara att komma på banan och följa med den internationella utvecklingen, säger han till DR.

En till länk

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12027608/dansk-hospital-vil-teste-malariamiddel-som-kur-mod-corona/

Didier Raoult, director of a university hospital institute in  Marseille, explained that he had conducted a clinical trial in which he treated 25 Covid-19 patients with hydroxychloroquine. After six days, he said, only 25 percent of patients who took this drug still had the virus in their body. By contrast, 90 percent of those who had not taken hydroxychloroquine continued to carry the Covid-19.

https://www.france24.com/en/20200320-will-an-old-malaria-drug-help-fight-the-coronavirus

A total of 36 patients — including 20 treated individuals and 16 infected controls — were enrolled in the study, led by Didier Raoult, an infectious disease expert from l’Institut Hospitalo-Universitaire in Marseille.

Rheumatoid Arthritis drug

The treated group was given 600 mg of Plaquenil each day.

The researchers found that 50 percent of the treated group turned from positive to negative for the virus by the third day — and by day six, that figure was up to 70 percent.

Of the 20 test patients, six who were treated with both Plaquenil and the antibiotic azithromycin showed impressive results — with five testing negative at day three. All six of them tested negative at day six.

“Despite its small sample size our survey shows that hydroxychloroquine treatment is significantly associated with viral load reduction/disappearance in COVID-19 patients and its effect is reinforced by azithromycin,” the study concluded.


Här ses utfallet i en fransk studie. Hoppfullt . Den understa gröna linjen är med insatt klorokinin i kombination med en medicin som togs fram för att bekämpa SARS men som inte fungerade riktigt där. Nu verkar den ha god effekt på Corona

Den heter Remdevisir

https://www.expressen.se/nyheter/har-ar-medicinen-som-kan-hjalpa-mot-coronaviruset/?fbclid=IwAR0uZEuOKkdEDFDPzfD9w05-PNqdzguURoHZia669E8kzzNEg3pv1ljuGro

NEW DATA: A French study has demonstrated evidence that the combination of Hydroxychloroquine & Azithromycin are highly effective in treating Covid-19. The patients enrolled in the study showed complete viral eradication around the 5th day of treatment.

Image

NYTT 22 mars

https://www.forbes.com/sites/marybethpfeiffer/2020/03/22/one-patient-dodges-a-covid-bullet-is-she-a-harbinger-or-outlier/#68e632bb5b84

To that point, Novins had been a pneumonia patient for three days, treated mainly with antibiotics. But within an hour, a new drug was added to her med list: hydroxychloroquine, a decades-old malaria-turned-autoimmune drug, also called by its brand name Plaquenil. President Trump is touting the drug, some say overselling it, as the possible answer to the COVID-19 crisis.

Novins’ responded to the treatment. She was better, though surely not well, the next day

NYTT

Läkartidningen den 23 mars

”HUVUDBUDSKAP

Sars-cov-2 orsakar covid-19 genom att infektera celler i luftvägarna via ACE-2-receptorn.

Inkubationstiden är 4–6 dagar i median men kan vara upp till 14 dagar.

Majoriteten får inga eller lindriga symtom men ett fåtal blir kritiskt sjuka. Mortaliteten bland intensivvårdade patienter är hög (40–60 procent) och orsakas ofta av chock, ARDS och kardiella besvär.

Behandlingarna är fortfarande experimentella, och studier pågår. Både virusläkemedel (remdesivir, klorokinfosfat) och immunmodulerare (IL-6-hämmare) prövas.

Sars-cov-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) är ett stort RNA-virus som orsakar sjukdomen covid-19. Viruset har troligen sitt ursprung hos fladdermöss och är inte det första coronaviruset som skapar oro. Under 2000-talet har världen och sjukvården lärt sig att förhålla sig till både utbrottet av sars, 2003–2004, och mers (Mellanöstern-respiratoriskt syndrom), som pågår sedan 2012. Överföring av zoonotiska virus till människa sker av och till, men leder sällan till den etablering med pandemi som världen nu ser i covid-19. Syftet med denna artikel är att ge en kort översikt av covid-19 med fokus på patofysiologi, klinisk bild och utfall samt behandling.

Patofysiologi

Kunskapen om patogenesen vid infektion med sars-cov-2 är begränsad och baseras på tidigare erfarenheter från sars och mers. Virus infekterar celler genom ACE-2 (angiotensinkonvertas-2)-receptorn. Därefter använder det sig av ett RNA-beroende RNA-polymeras för att föröka sig och omvandlar därmed cellen till en virusfabrik. Förökningen sker i övre luftvägarna med en ibland mycket hög virusproduktion. Kroppen reagerar då på sedvanligt sätt med initiering av det medfödda immunförsvaret följt av det adaptiva immunförsvaret, varvid viruset elimineras ur kroppen och personen blir frisk.

Sars-cov-2 kan dock ta sig ner till nedre luftvägarna och ända längst ut till alveolerna. Tyvärr förstörs alveolceller och vätska flödar in från blodet över den interstitiella barriären, och därmed försämras syresättningen. Immunförsvaret i lungorna reagerar, och det finns en risk för ARDS (acute respiratory distress syndrome), orsakat av ett hyperaktivt immunförsvar, ibland kallat cytokinstorm. Parallellt sker försök till reparation, ett profibrotiskt svar, med bildandet av multicellager av fibroblaster i alveolerna som ytterligare försvårar syresättning. Kombinationen av hyperaktivt immunsvar och alltmer försämrad syresättning kan leda till multipel organsvikt och död.

Klinik och utfall

Sars-cov-2 smittar från person till person genom dropp- och aerosolsmitta från hostningar/nysningar, kontaktsmitta via smittförande sekret samt möjligtvis genom indirekt kontakt via förorenade ytor och föremål. Inkubationstiden är i median 4–6 dagar (2–14 dagar) [1-5]. De vanligaste symtomen är feber (80 procent), hosta (50 procent) och muskelvärk/ledvärk (25 procent). Inga särskilda symtom kan således särskilja covid-19 från till exempel influensa. Inga/lindriga symtom med endast lite hosta och sjukdomskänsla kan också förekomma. Majoriteten av patienter (> 80 procent) i kinesiska kohorter (medianålder 47–59 år) hade lindriga symtom, 14 procent svåra (dyspné, andningsfrekvens = 30/min, syremättnad = 93 procent, lunginfiltrat etc) och 5 procent kritiska (respiratorisk svikt, septisk chock och/eller multiorgandysfunktion/-svikt) [1-5]. CRP-förhöjning, = 10 mg/l, sågs hos en majoritet (61 procent) och förhöjning av leverenzymer, ASAT eller ALAT, hos 21–22 procent, kreatininkinas hos 14 procent och D-dimer hos 46 procent. Hos italienska patienter, som hade en högre medianålder på 64 år, sågs inga/lindriga symtom hos 60 procent, svåra hos 25 procent och kritiska symtom hos 5 procent [6].

Kinesiska data har visat att mediantiden från symtomdebut till sjukhusinläggning var 12,5 dagar, medan durationen av slutenvårdsvistelsen hade ett medelvärde på 12,8 dagar [2]. Vid inläggning hade 83 procent lymfocytopeni, 36 procent trombocytopeni och 34 procent leukopeni. Hos diagnostiserade personer behövde 5 procent intensivvård, och mortaliteten i den gruppen var 42–62 procent. Vanliga komplikationer var chock (8,7 procent), ARDS (19,6 procent), arytmier (16,7 procent) och akut hjärtinfarkt (7,2 procent) [7]. Myokardpåverkan har rapporterats i 49 procent av fallen [8], men det är i nuläget oklart hur stor den kardiella komponenten är. Majoriteten dog i andningssvikt/ARDS (88 procent). Hos diagnostiserade personer bland vårdpersonal hade 14,8 procent sjukdomsutfall som klassades som svåra eller kritiska.

Med tanke på att asymtomatiskt bärarskap förekommer vid infektion med sars-cov-2 och att personer utan symtom testas i lägre grad är det svårt att beräkna mortaliteten i covid-19 i befolkningen. Därför används rapporterad dödlighet hos diagnostiserade fall (CFR, case-fatality rate), vilken har varierat i olika länder och områden (0,4–7,2 procent). Indikation för testning, andelen provtagna asymtomatiska personer och hastigheten av virusets spridning i relation till tillgängliga sjukvårdsresurser har varierat. I ett stort kinesiskt material med 44 672 personer med covid-19 var CFR 2,3 procent, med en åldersberoende risk på 8 procent hos personer 70–79 år gamla och 25 procent hos personer = 80 år [1]. Inga dödsfall sågs bland barn < 9 år. CFR var högre i Italien, 7,2 procent, men där i en kohort med en hög medianålder på 64 år. CFR i italienska data var 12,5 procent i åldrarna 70–79 år och 19,7 procent vid 80–89 års ålder, vilket är jämförbart med kinesiska data i dessa åldersintervall [6]. I Sverige är medelåldern 50 år hos diagnostiserade sjukdomsfall, med hittills 1 906 diagnostiserade och 21 rapporterade döda den 22 mars 2020 [9].

CFR har visat sig vara högre hos personer med samsjuklighet, med 10,5 procent för personer med kardiovaskulär sjukdom, 7,3 procent vid diabetes, 6 procent vid kronisk lungsjukdom, 6,0 procent vid hypertension och 5,6 procent vid cancer. Oss veterligen har rapporterade studier dock inte justerat dessa samsjuklighetsdata för ålder, vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser utifrån dessa observationer. Det finns ingen vetenskaplig evidens i nuläget för att användning av ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare eller NSAID skulle öka risken för smitta med sars-cov-2 eller påverka utfallet vid covid-19.

Diagnostik

Pågående infektion med sars-cov-2 konfirmeras genom PCR-analys av sekret från nasofarynx (eller svalg). Serologiska test förväntas bli klara och utvärderade inom kort. Dessa test kommer att kunna visa genomgången sars-cov-2-infektion. Detta kommer att bli ett mycket viktigt instrument för att avgöra exempelvis vilken sjukvårdspersonal som varit smittad, för att uppskatta mörkertalet och för att följa epidemins utveckling. Lungpåverkan kan påvisas med datortomografi, som visar förändringar hos 86 procent av patienter med allvarlig covid-19, ofta med »ground glass«-förändringar (56 procent). Även vid lindrigare symtom har man nu sett röntgenologiska fynd [2, 10].

Symtomatisk behandling vid försämring

Non-invasiv ventilation har tidigare använts och utvärderats vid andra viruspneumoniter, till exempel mers, influensa och sars [2, 11, 12]. De olika studierna visar en snarlik bild: många förbättras inte utan blir hypoxiska och kräver till slut invasiv ventilation. Non-invasiv ventilation ska användas med försiktighet, och vid utebliven förbättring ska man skyndsamt gå över till invasiv ventilation. Non-invasiv ventilation har en roll vid tidig försämring och lätt försämring i andningen. Vid chock, organpåverkan eller mycket slem har non-invasiv ventilation inte någon plats [2, 11, 12]. Högventilationsgrimma kan i tidigt skede minska behovet av invasiv ventilation [13]. Både non-invasiv ventilation och högventilationsgrimma skapar mycket aerosol och ökar därmed även risken för spridning av viruset till vårdpersonal. I dessa situationer är det viktigt med rätt skyddsutrustning, munskydd och ventilation.

Steroidbehandling vid viruspneumoniter ska generellt inte ges på grund av sämre prognos [14] och förlängd virusreplikation [15, 16]. Huruvida det finns en effekt av peroral steroidbehandling vid covid-19 är i nuläget osäkert [17].

Tillägg av antibiotika som behandling vid svåra covid-19-symtom, som skydd för bakteriell pålagring, har skett i upp till 58 procent av fallen hittills [2]. Nyligen publicerades det även att kombinationsbehandling med azitromycin och hydroxiklorokin var mer effektiv för att minska virusnivårena än hydroxiklorokin enbart [18].

Farmakologisk behandling

Det finns i dag inga registrerade läkemedel mot covid-19. All behandling är därmed experimentell. Strategin är dels att hämma virusförökningen, dels att hos personer med progredierande lungproblem överväga immunmodulatorer som kan motverka den så kallade cytokinstormen.

Två läkemedel med antiviral effekt på sars-cov-2 in vitro och i djurmodeller är aktuella i Sverige.

Remdesivir är en nukleotidanaloginhibitor av virusets RNA-beroende RNA-polymeraser. Det har ett brett spektrum av antiviral aktivitet mot RNA-virus, inklusive sars-cov och mers-cov [19, 20]. Remdesivir har visats ha effekt mot både sars-cov och mers-cov i musmodeller och apor [21]. Profylaktisk remdesivirbehandling som gavs 24 timmar före infektion förhindrade fullständigt mers-cov-inducerad klinisk sjukdom hos rhesusmakaker, där den starkt hämmade virusförökningen i andningsvävnaderna och förhindrade lung­skador. Remdesivirbehandling som initierades 12 timmar efter virusinokulation gav också klara förbättringar med en minskning av kliniska symtom, minskad virusförökning i lungorna och minskade lungskador.

Remdesivir har testats mot ebolavirus på 500 personer utan effekt, men biverkningsbilden var lindrig. Fem randomiserade kontrollerade studier av covid-19 pågår med både personer med svår och måttlig sjukdomsbild. Utredning pågår (21 mars) vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för att möjliggöra snabbt tillhandahållande av remdesivir till svårt sjuka patienter som inte kan medverka i kliniska prövningar. Flera studier planeras i Sverige, vilka kommer att sjösättas inom kort.

Malaria- och reumatismläkemedlet klorokinfosfat har in vitro effekt mot sars-cov-2, och icke-verifierade rapporter från Kina anger även effekt in vivo hos människa [22]. Mekanismen anges vara en höjning av endosomalt pH, varvid virus–cellfusionen påverkas, samt även interferens med glykosyleringen av de cellulära receptorerna för sars-cov.

Klorokinfosfat anges också ha effekt på symtom vid covid-19, även om dessa data ännu inte är publicerade på engelska. 15 studier har utförts i Kina, och det anges att klorokinfosfat är signifikant bättre än kontrollbehandlingen för att motverka lunginflam­mation, förbättra lungbildsresultaten, påskynda virusnegativitet och förkorta sjukdoms­förloppet. Allvarliga biverkningar av klorokinfosfat noterades inte hos patienterna. I dag används klorokinfosfat hos flertalet svenska patienter som uppvisar måttlig eller svårare sjukdomsbild.

Den största terapeutiska utmaningen är att hantera det kraftiga immunologiska svaret, cytokinstormen, som kan uppträda i framför allt lungorna och som är den allvarligaste orsaken till progress. Tocilizumab (Roactemra) är en monoklonal antikropp som blockerar interleukin 6 (IL-6) och är godkänd för behandling av diverse reumatologiska sjukdomstillstånd. Läkemedlet har använts hos enskilda patienter och inom ramen för studier. En intensiv diskussion pågår om och hur IL-6-hämmare kan användas på bästa sätt, och studier har påbörjats eller är på väg. Tocilizumab ges i form av infusion, i första hand som engångsdos. Ytterligare doser (maximalt 3 stycken) ges enbart efter mycket noggrant övervägande. Studier har även startats med en annan IL-6-hämmare, sarilumab (Kevzara), där 200 mg ges subkutant som engångsdos”

Slutord

Kan vi dämpa symptomen på de redan sjuka så slipper dessa ta upp sjukhusplatser ( i vart fall så kan de slippa dyrbara respiratoplatser) och Corona blir plötsligt mycket mer hanterbart. Flera beräknas klarar livhanken. Om klorokinin dessutom försvårar spridningen av smittan inom familjerna till de smittande så är vi snart inför en islossning. Danskarna testar detta NU! 

Nu kommer mera från USA om dessa mediciner

https://pbs.twimg.com/media/ET58HivU8AAlsX4?format=jpg&name=large

https://pbs.twimg.com/media/ET58HitU0AAHBOz?format=jpg&name=large

Doctor treated 350 Cov-19 patients with 100% success using the drug the media hates

By M. Dowling -March 24, 202010

Dr. Vladimir Zelenko thanked the President for securing approval for the use of hydroxycholorquinine with Azithromycin. The doctor is a general practitioner in a Hasidic community, which is hit hard by Coronavirus — about 60 percent have the illness. He has had a 100 percent success rate with the drugs, using it on 350 patients.

Since the President mentioned it during pressers, the media has used it to harm the President and try to drive a wedge between the President and CDC’s Dr. Anthony Fauci. They claimed Dr. Fauci didn’t agree with him about the drug.

Dr. Fauci has said several times that they don’t have scientific proof but the President’s correct in saying that there is a lot of promising anecdotal evidence. Dr. Fauci told the media to stop trying to drive a wedge between him and the President (see video at the end).

Dr. Zelenko said he believes people should be first treated at home with these drugs. He has treated 350 patients with them successfully.

He told Sean Hannity on his radio show this afternoon that he used 200mg 2x daily Hydroxy Chloroquine, 500mg 1x daily Azithromycin, and 220mg 1x daily Zinc sulfate on 350 patients. Their breathing was fully restored in 3 to 4 hours, no one has died or was even hospitalized. There were zero intubations.

Doktorns Facebook

Dr. Vladimir (Zev) Zelenko is at the forefront in breakthrough treatment of the Covid-19 around the world. His clinical…

Slået op af Dr. Vladimir Zev Zelenko – Covid19 Success TrialsMandag den 23. marts 2020

Men det finns en annan sida av saken

Lämna ett svar